Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ

Tytuł projektu:
Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcina w Świętochłowicach

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet: I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1. Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

Wartość projektu:
2 725 955,49 zł

Dofinansowanie:
2 317 062,17 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Opis projektu:
Celem projektu jest podjęcie I etapu działań inwestycyjnych, prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego położonego po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcin, poprzez budowę odcinka drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Projekt przewiduje:

  • budowę drogi o długości 318 m,
  • budowę oświetlenia,
  • budowę sieci wodociągowej,
  • budowę kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 4 kwartał 2013 r.
Zakończenie realizacji projektu: 3 kwartał 2014 r.