Przebudowa ul. Kubiny w Świętochłowicach

Tytuł projektu:
„Przebudowa ul. Kubiny w Świętochłowicach”
Źródło finansowania projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Priorytet VII. Transport
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Dofinansowanie:
Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, tj. około  1.424.871,89 złotych. Wartość projektu: 1.497.490,28 złotych.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Kubiny w Świętochłowicach. Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu obejmowały:

  • wymianę nawierzchni jezdni,
  • budowę miejsc postojowych,
  • przebudowę chodników,
  • przebudowę odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników oraz miejsc postojowych,
  • przebudowę oświetlenia i wymianie latarń oświetleniowych.
Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 1 kwartał 2014 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 4 kwartał 2014 r.