Biuro ds. Mieszkaniowego Zasobu Gminy

Dane kontaktowe

Kierownik Alina Bodynek
pokój 13
Tel. 32 3491-835

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Biura ds. Mieszkaniowego Zasobu Gminy należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świętochłowice w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. Przyjmowanie, kompletowanie dokumentacji w sprawach z zakresu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie gminy, w budynkach użytkowanych lub zarządzanych przez MPGL w Świętochłowicach Sp. z o.o. na podstawie wniosków osób zainteresowanych najmem, wstąpieniem w stosunek najmu, oczekujących na zamianę lokalu, najem socjalny, lokal zamienny, pomieszczenie tymczasowe.
 3. Prowadzenie rejestru osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony, najem socjalny lokalu, zamianę lokalu, pomieszczenie tymczasowe.
 4. Prowadzenie i załatwianie spraw związanych z zamianą mieszkania w obrębie zasobu mieszkaniowego gminy z kontrahentem, którego lokal nie należy do zasobu gminy.
 5. Prowadzenie „Banku Zamian” – załatwianie spraw osób, które mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, ale są zainteresowane zamianą mieszkania należącego do zasobu gminy na inny lokal bez podania przyczyny.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniami z lokali mieszkalnych w związku z koniecznością wyburzenia bądź remontu lub modernizacji budynku czy lokalu.
 7. Gospodarowanie lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących postępowań o eksmisje z wniosku wierzycieli, których budynki położone są na terenie Gminy Świętochłowice, a dłużnik ma prawo do najmu socjalnego z zasobu Gminy Świętochłowice.
 9. Wykonywanie czynności związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przydzieleniem pomieszczeń tymczasowych.
 11. Wykonywanie czynności związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych.
 12. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie wypłat odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za niezłożone oferty najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego osobom do tego uprawnionym.
 13. Bieżąca współpraca z zarządcą lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy w zakresie analizy wykorzystania tego zasobu, jego stanu technicznego oraz prowadzenie spraw zagospodarowania pustostanów będących w tym zasobie.
 14. Koordynowanie, opracowywanie projektów i analiz niezbędnych do formułowania założeń polityki gminy w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym polityki czynszowej.
 15. Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Mieszkaniowej.