Biuro ds. Mieszkaniowego Zasobu Gminy

Dane kontaktowe

Kierownik Alina Bodynek
pokój 13
Tel. 32 3491-835

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Biura ds. Mieszkaniowego Zasobu Gminy należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świętochłowice w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw osób ubiegających się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. Obsługa administracyjno-biurowa Komisji Mieszkaniowej w zakresie przyjmowania, kompletowania dokumentacji w sprawach z zakresu najmu lokali mieszkalnych  znajdujących się w zasobie gminy, w budynkach użytkowanych lub zarządzanych przez MPGL
  w Świętochłowicach Sp. z o.o. na podstawie wniosków osób zainteresowanych najmem, wstąpieniem w stosunek najmu, oczekujących na najem socjalny, lokal zamienny lub zainteresowanych wynajęciem lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
 3. Prowadzenie rejestru osób oczekujących na najem socjalny lokalu, pomieszczenie tymczasowe, lokal zamienny (z wyłączeniem osób podlegających przekwaterowaniu z lokali
  i budynków przeznaczonych do remontu lub modernizacji, pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego), do remontu, na czas nieoznaczony.
 4. Prowadzenie i załatwianie spraw związanych z zamianą mieszkania w obrębie zasobu mieszkaniowego gminy oraz zamianą mieszkania z kontrahentem, którego lokal nie należy
  do zasobu gminy.
 5. Prowadzenie „Banku Zamian” – załatwianie spraw osób, które mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, ale są zainteresowane zamianą mieszkania należącego do zasobu gminy
  na inny lokal bez podania przyczyny.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wykwaterowaniami z lokali mieszkalnych w związku z koniecznością wyburzenia bądź remontu lub modernizacji budynku czy lokalu.
 7. Gospodarowanie lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących postępowań o eksmisje innych wierzycieli, których budynki położone są na terenie Gminy Świętochłowice.
 9. Wykonywanie czynności związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przydzieleniem pomieszczeń tymczasowych.
 11. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie wypłat odszkodowań właścicielom budynków mieszkalnych za niezłożenie oferty najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego osobom do tego uprawnionym.
 12. Bieżąca współpraca z zarządcą lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy w zakresie analizy wykorzystania tego zasobu oraz prowadzenie spraw zagospodarowania pustostanów będących w tym zasobie.
 13. Koordynowanie, opracowywanie projektów i analiz niezbędnych do formułowania założeń polityki gminy w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym polityki czynszowej.