Pogotowie ratunkowe

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Świętochłowicach
ul. Szkolna 26
41-600 Świętochłowice
Telefon: alarmowy 999 i 32 2455-243, 32 2453-771

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice,
e-mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl

Dyspozytornia Transportowa Katowice
tel. +48 32 428 75 30
tel. +48 32 428 75 31
tel. +48 32 428 75 32
fax +48 32 428 75 33