Gminny Program Rewitalizacji Świętochłowice 2030

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Świętochłowicach – czytaj więcej

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Świętochłowicach – czytaj więcej

Załącznik do protokołu – czytaj więcej