Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach

Tytuł projektu:
„Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach”
Źródło finansowania projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Priorytet V. Środowisko
Poddziałanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
Dofinansowanie:
Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, tj. około 952.000,00 złotych. Pozostałe 15% pochodzi ze środków własnych gminy. Koszt realizacji projektu oszacowano na blisko 1.558.000,00 złotych.
Opis projektu

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach. Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu obejmowały m.in.:

–        wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
–        docieplenie dachu oraz ścian elewacyjnych,
–        wymianę instalacji c.o.,
–        wykonanie wentylacji.
Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 3 kwartał 2010 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 3 kwartał 2011 r.