Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury sportowej na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: budowę pełnowymiarowego boiska z trawy sztucznej, przebudowę boiska treningowego z trawy naturalnej, wymianę nawierzchni boiska “Orlik”, budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, budowę niezbędnych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz urządzeń i infrastruktury technicznej, dostawę sprzętu do utrzymania nawierzchni.

Okres realizacji: lata 2021 – 2022

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 7 682 762,00 zł

Wysokość dofinansowania: 3 941 263,99 zł