Social Economy For a Just Green Transition

Nazwa projektu:

„Social Economy For a Just Green Transition”

Okres realizacji: 01.02.2021 r. – 31.01.2022 r.

Opis projektu:

Gmina Świętochłowice uczestniczy w projekcie pn. „ Social Economy For a Just Green Transition”.
W skład grupy partnerskiej wchodzą także Municipio de Vila Nova de Famalicão z Portugalii (koordynator), Comune di Mozzo z Włoch, Budapest Fovaros VI. kerulet Terezvaros Onkormanyzata z Węgier oraz European Network of Social Integration Enterprises z Belgii.

Grupę interesariuszy projektu ze strony Gminy Świętochłowice tworzą pracownicy Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz przedstawiciele świętochłowickich spółdzielni socjalnych. Do udziału w projekcie zaproszono także regionalne podmioty ekonomii społecznej: Stowarzyszenie Wolnej Herbaty, Eco Value oraz Śląską Kapitułę Certyfikującą Podmioty Ekonomii Społecznej działającą przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest sieciowa współpraca instytucji partnerskich, wzajemne poznanie, wymiana doświadczeń i dzielenie się przykładami najlepszych praktyk z zakresu ekonomii społecznej oraz rozwinięcie dalszej współpracy instytucjonalnej.

Działania projektu obejmują udział w warsztatach z zakresu ekonomii społecznej.

Trzy główne obszary tematyczne projektu:

  1. Gospodarka o obiegu zamkniętym
  2. Gospodarka niskoemisyjna
  3. Krótkie łańcuchy dostaw żywności

Wartość projektu: 15.589 EUR w tym dofinansowanie 14.375 EUR

Więcej informacji na temat pierwszego warsztatu tematycznego oraz projektu JustGreen