Obsługa zapytań komorniczych

ikona

Obsługa zapytań komorniczych (dla zarejestrowanych komorników sądowych)

Dla zarejestrowanych komorników sądowych przygotowana została funkcjonalność umożliwiająca bezpłatne przeglądanie operatu ewidencyjnego (np. w celu sprawdzenia czy dłużnik jest podmiotem ewidencyjnym w bazie danych ewidencji gruntów i budynków).

W tym celu należy złożyć wniosek o rejestrację. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail: gk@swietochlowice.pl Po dokonanej rejestracji komornik otrzymuje login i hasło.

W celu skorzystania z funkcjonalności należy przejść do geoportalu miasta Świętochłowice rozwinąć dostęp w trybie niepublicznym i wybrać moduł ,,Zapytania komornicze”. W przypadku gdy dłużnik jest ujawniony w bazie danych komornik może złożyć wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczący konkretnych nieruchomości

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy konta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)