Budżet Obywatelski

Od 6 do 19 września będzie można głosować na pomysły zaproponowane przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach na rok 2022. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 28 projektów.

Zakończył się proces weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Mieszkańcy zaproponowali 32 zadania, w tym 17 inwestycyjnych i 15 społecznych. 28 projektów przeszło pomyślnie proces weryfikacji i właśnie spośród nich będą mogli wybierać świętochłowiczanie.

Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek, 6 września i potrwa do niedzieli, 19 września. Każdy mieszkaniec Świętochłowic będzie dysponował 2 głosami – jednym na zadanie inwestycyjne i jednym na zadanie społeczne.

Głosy będzie można oddawać elektronicznie, podobnie jak w ubiegłym roku, za pomocą specjalnej platformy internetowej na www.twoje.swietochlowice.pl, a także w sposób tradycyjny, za pomocą papierowych kart do głosowania.

Na realizację zadań w ramach BO przeznaczona będzie kwota          1 410 000 zł (1 128 000 zł na projekty inwestycyjne i 282 000 zł na projekty społeczne).