Budżet Obywatelski

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Świętochłowic do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach. Już 7 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków. Nie czekaj i zgłoś swój projekt!

Na realizację zadań w ramach BO przeznaczona zostanie kwota 1 410 000 zł, a procedura wyboru zadań zostanie przeprowadzona według nowych zasad.

Najważniejsze zmiany w regulaminie BO:

  • Możliwość zgłoszenia 2 projektów – jednego inwestycyjnego i jednego społecznego – przez jednego Projektodawcę, będącego mieszkańcem Świętochłowic.
  • Projekt może zostać zgłoszony w formie papierowej lub elektronicznej.
  • Mieszkaniec dysponuje 2 głosami, może oddać jeden głos na zadanie inwestycyjne i jeden głos na zadanie społeczne.

Zmienia się także harmonogram Budżetu Obywatelskiego. Cała procedura została wydłużona, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli więcej czasu zarówno na składanie swoich propozycji jak i na głosowanie na zadania.

Wnioski będzie można składać do 2 lipca. Podobnie jak w poprzedniej edycji, utrzymany zostaje podział kwoty na dwie kategorie: projekty inwestycyjne i projekty społeczne. Na pierwszą z nich przeznaczonych zostało 80% środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski (1 128 000 zł), pozostałe środki (20% środków – 282 000 zł) zostaną rozdysponowane na inwestycje społeczne.