Budżet Obywatelski

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Świętochłowic do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach. Już 6 czerwca rozpoczyna się nabór wniosków. Nie czekaj i zgłoś swój projekt!

Budżet Obywatelski

Na realizację zadań w ramach BO przeznaczona zostanie kwota 1 630 000 zł, a procedura wyboru zadań zostanie przeprowadzona według zasad, które obowiązywały także w poprzedniej edycji.

 

Najważniejsze zasady:

  • Możliwość zgłoszenia 2 projektów – jednego inwestycyjnego i jednego społecznego – przez jednego Projektodawcę, będącego mieszkańcem Świętochłowic.
  • Projekt może zostać zgłoszony w formie papierowej lub elektronicznej.
  • Mieszkaniec dysponuje 2 głosami, może oddać jeden glos na zadanie inwestycyjne i jeden glos na zadanie społeczne.

Wnioski będzie można składać do 1 lipca.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, utrzymany zostaje podział kwoty na dwie kategorie: projekty inwestycyjne i projekty społeczne.

Na pierwszą z nich przeznaczonych zostało 80% środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski (1 304 000 zł), pozostałe środki (20% środków – 326 000 zł) zostaną rozdysponowane na inwestycje społeczne.