Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski1 października rozpoczyna się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021. Nie czekaj i zgłoś swój projekt!

Wnioski zostaną przeanalizowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, a następnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez Prezydenta Miasta. Już 30 października rozpocznie się głosowanie. Tak więc w połowie listopada poznamy listę zadań zatwierdzonych do realizacji.

Wnioski będzie można składać do 14 października. Podobnie jak w poprzedniej edycji, utrzymany zostaje podział kwoty na dwie kategorie: projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, rozbudowa itp. elementów infrastruktury miejskiej i projekty społeczne (organizacja wydarzeń, warsztatów, zawodów sportowych itp.). Na pierwszą z nich przeznaczonych zostało 80% środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski (1 000 000 zł), pozostałe środki (20% środków – 250 000 zł) zostaną rozdysponowane na inwestycje społeczne. Co ważne, wszystkie zgłaszane zadania muszą spełniać warunek ogólnodostępności.

Projekt można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: budzetobywatelski@swietochlowice.pl, złożyć w formie papierowej w siedzibie urzędu miejskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu we właściwym terminie.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, a następnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego powołany przez Prezydenta Miasta. Spośród propozycji zadań pozytywnie zaopiniowanych w procesie weryfikacji, mieszkańcy Świętochłowic wybiorą te, które 2021 r. zostaną zrealizowane. Głosowanie rozpocznie się 30 października i potrwa tydzień. W połowie listopada poznamy listę zadań zatwierdzonych do realizacji.

Nie czekaj i zgłoś swój projekt!