Zdrowie

Pierwszy nowoczesny, jak na owe czasy, szpital powstał w Świętochłowicach (Piaśniki) w 1906 roku. W latach 1951 –1958 Miejska Rada Narodowa w Świętochłowicach podjęła decyzje o utworzeniu na bazie istniejących budynków Szpitali Miejskich Nr 1, Nr 2 i Nr 3. Uzupełnieniem działalności lecznictwa zamkniętego stało się powołanie w 1957 roku Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Od roku 1962 powołano w Świętochłowicach Państwowe Liceum Medyczne kształcące pielęgniarki. W roku 1976 liceum otrzymało własny budynek, a jego absolwentki podejmowały pracę w istniejących placówkach i sąsiednich miastach.

W lipcu 1972 roku zintegrowano w całym mieście szpitale i placówki lecznictwa otwartego tworząc Zespół Opieki Zdrowotnej. Wraz z intensywnym rozwojem przemysłu rozbudowywano i unowocześniano placówki medyczne w mieście. W roku 1981 rozbudowano budynek Szpitala Miejskiego Nr 2 o nowy trzypiętrowy pawilon, wyposażono w nowoczesny sprzęt oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgię, oddział położniczo-ginekologiczny, pediatryczny.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 25.06.1997 Zespół Opieki Zdrowotnej stał się Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ). Organem założycielskim stała się Gmina Świętochłowice, która zawarła z SP ZOZ kontrakt na świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta.

zoz świętochłowice

Aktualny wykaz usług zdrowotnych świadczonych na terenie Miasta Świętochłowice finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia znajduje się na w zakładce Gdzie się Leczyć na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Zdrowie psychiczne

Poradnik Informacyjny: “Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim” – TUTAJ