Mapy akustyczne dla miasta Świętochłowice

Tytuł projektu:
Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu:
1.145.790 zł

Dofinansowanie:
974.000 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Mapa akustyczna została sporządzona na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska i obejmuje zasięgiem cały obszar miasta. Szczególną uwagę skupiono na terenach najbardziej zagrożonych w związku z lokalizacją w pobliżu uciążliwych źródeł hałasu. Są to najbardziej uczęszczane drogi oraz linia kolejowa biegnąca przez środek miasta. Istotnymi źródłami hałasu są także tereny przemysłowe, wśród nich tereny w zachodniej części miasta położone przy ul. Chorzowskiej i Przemysłowej, tereny przemysłowe byłej Huty Florian oraz kopalni KWK Polska położone przy ul. Metalowców, tereny ZUT Zgoda położone w południowej części miasta przy ul. Wojska Polskiego.

W ramach projektu wykonano prace pomiarowo-badawcze, w niektórych punktach całodobowo, w innych natomiast w określonych godzinach dnia lub nocy. Na ich podstawie opracowano dokumentację i mapę wykonaną w systemie informatycznym.

Mapy akustyczne służą m.in. do projektowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Baza monitorująca poziom hałasu w mieście stanowi podstawę do instalowania ekranów dźwiękochłonnych, dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów oraz zmiany przebiegu ruchu drogowego. Ponadto mapy akustyczne stanowią zbiór danych do opracowań środowiskowych.

Okres realizacji projektu:
Zakończenie realizacji projektu: 3 kwartał 2010 r.