Piaśniki

Dzielnica Piaśniki nie stanowiła w przeszłości odrębnej jednostki osadniczej. Obszar dzielnicy należał do Lipin i  przez długi okres czasu nie był zabudowany, w 1830 roku znajdowały się tam tylko trzy obiekty.

Piaśniki pałacWażniejsze daty:

 • 1859 r. Śląska Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa we Wrocławiu wzniosła na terenie Piaśnik dom wraz z towarzyszącym parkiem dla zarządu spółki. W latach 1862-1870 r. spółka zbudowała kolonię domów dla swoich robotników.
 • 1865 r. Wybudowano szpital spółki. Nową kolonię pierwotnie nazwano „kolonią Świętochłowice (wg. innych źródeł szpital wzniesiono w 1906 r.)
 • W okresie międzywojennym wzdłuż dzisiejszej ulicy Chorzowskiej wybudowano kolonię domów jednorodzinnych, które istnieją do dnia dzisiejszego. Po zakończeniu II wojny światowej zaczęto budować głównie bloki mieszkalne.
 • 1938 r. urządzono tymczasowy kościół w zaadaptowanej do tego celu dawnej sali tanecznej.
 • W latach 1957-1958 powstał zespół budynków przy dzisiejszej ulicy Zubrzyckiego. W 1957 roku (lub 1961) oddano do użytku pierwsze budynki mieszkalne na osiedlu Powstańców Śląskich.
 • 1965 r. po raz pierwszy wymieniono Piaśniki jako odrębną jednostkę mieszkaniową w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świętochłowice.
 • 1970 r. rozpoczęto budowę osiedla XXX-lecia PPR, dwa lata później oddano do użytku pierwsze bloki mieszkalne na nowo powstałym osiedlu – Piaśniki I. W 1972 roku wybudowano przy ulicy Chorzowskiej pawilon handlowy.
 • 1974 r. oddano do użytku nowy budynek biblioteki, rok później w 1975 roku zakończono budowę kolejnego osiedla – Piaśniki II, otwarto również nowy żłobek.
 • 1977 r. Huta „Florian” uzyskała pozwolenie na budowę bloków mieszkalnych; osiedle nosiło roboczą nazwę „Szyb Matylda”.
 • 20 VIII 1979 r. oddano do użytku szkołę z krytym basenem pływackim.
 • 18 II 1982 r. uzyskano pozwolenie na budowę kościoła parafialnego; budowniczym został  ks. Józef Palka, rozpoczęto budowę kościoła.
 • 1984 r. dekret biskupi potwierdził istnienie parafii w Piaśnikach, konsekracji nowego kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa dokonał bp Damian Zimoń w 1990 roku.
 • 1987 r.  rozpoczęto budowę kolejnych nowych bloków pod roboczą nazwą „Osiedle Piaśniki Centrum”. Ostatnią inwestycją mieszkaniową jest trwająca do dzisiaj budowa domków jednorodzinnych przy ulicy Krasickiego.
 • 25 I 2000 r. uzyskano pozwolenie na budowę ostatniej dużej inwestycji na terenie Piaśnik – centrum handlowego „Echo”, które otwarto w 2002 roku.

Dzisiejsze Piaśniki od północy graniczą z Chropaczowem, od zachodu z Lipinami, od południa z Centrum, a od wschodu z Chorzowem. To wielkopłytowe osiedle mieszkaniowe, które tworzy kilka odrębnych zespołów bloków. Piaśniki formalnie wyodrębniono jako dzielnicę w 1998 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej, w której wyróżniono w mieście pięć obszarów, umownie zwanych dzielnicami.