Konkursy ofert

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 22 lutego br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Kobiety – Kobietom w Dniu Ich Święta”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

– w Biuletynie Informacji Publicznej;

– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag*:

– korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

– osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

* Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

 

Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie “Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 73/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 61/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 46/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2024 roku z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2024 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 40/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie “Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 2 lutego br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Organizacja warsztatów muzycznych oraz lekcji emisji głosu dla chórzystów w związku z przygotowaniem koncertu Chóru Ex Animo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

– w Biuletynie Informacji Publicznej;

– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag*:

– korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

– osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

* Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 2 lutego br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Nowoczesny sposób na udokumentowania historii miasta-ocalmy historie od zapomnienia-6 filmów krótkometrażowych”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

– w Biuletynie Informacji Publicznej;

– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag*:

– korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

– osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

* Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Zarządzenie nr 31/2024 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej. – czytaj więcej

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 561/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym kobietom z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym kobietom z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 561/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 563/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych z terenu Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 563/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 562/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym mężczyznom z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym mężczyznom z terenu Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie 598/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizowała w 2024 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 564/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego pobytu w domu dla rodzica z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, osób sprawujących opiekę prawną nad dziećmi z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego pobytu w domu dla rodzica z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, osób sprawujących opiekę prawną nad dziećmi z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 564/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 565/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, zapewniających łącznie 98 miejsc dla dzieci z terenu Miasta Świętochłowice w 2024 roku. – czytaj więcej

Zarządzenia 586/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, zapewniających łącznie 98 miejsc dla dzieci z terenu Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 585/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. – – czytaj więcej

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego łącznie 98 miejsc dla dzieci z terenu miasta Świętochłowic” – czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 599/2023 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 29.12.2023 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2024 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, zapewniających łącznie 98 miejsc dla dzieci z terenu Miasta Świętochłowice w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 589/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 565/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, zapewniających łącznie 98 miejsc dla dzieci z terenu Miasta Świętochłowice w 2024 roku. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 557/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. – czytaj więcej

Zarządzenia nr 583/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. – – czytaj więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego: Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 6 grudnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Metropolitalna Wigilia dla Samotnych 2023”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

– w Biuletynie Informacji Publicznej;

– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag*:

– korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

– osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

* Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego  – czytaj więcej

Zarządzenie nr 556/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 grudnia 2023 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

Zarządzenia 584/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej. – – czytaj więcej

Zarządzenie nr 514/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10 listopada 2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. .: “Prowadzenie w 2024 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” – czytaj więcej

Zarządzenie nr 474/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: “Prowadzenie w 2024 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.:” prowadzenie w 2024 roku na terenie miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn. “Prowadzenie w 2024 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 224/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 206/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie rehabilitacji leczniczej i pobytu dziennego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.  – czytaj więcej 

Zarządzenie nr 179/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz  podmioty wymienione w art 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , na zadanie “Prowadzenie placówki wspierania dziennego w formie specjalistycznej” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 177/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5.04.2023 r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice w obszarze kultury fizycznej. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2023 roku z obszaru kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 125/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2023 roku w obszarze kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej – czytaj więcej

Zarządzenie nr 203/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2023 pod tytułem “Każdy inny – wszyscy równi” w obszarze kultury fizycznej  w ramach Budżetu Obywatelskiego – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym pn.;” Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych 2023″. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie ,,Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 80/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 79/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r.  zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie “Prowadzenie  placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 18/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2023 roku w obszarze kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej wraz z załącznikami. – czytaj więcej

 • wykaz ofert
 • zarządzenie w sprawie wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2023 pod tytułem “Zajęcia Judo dla dzieci i młodzieży ze Świętochłowic w obszarze kultury fizycznej  w ramach Budżetu Obywatelskiego” – więcej

Zarządzenie nr 15/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie “Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 14/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 540/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnością powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 566/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  – czytaj więcej
 • Wykaz ofert

Zarządzenie nr 526/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadnia publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym kobietom z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy z wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym kobietom z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem nr 526/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 grudnia 2022 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 527/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla rodzica z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, osób sprawujących opiekę prawną nad dziećmi z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego pobytu w domu dla rodzica z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, osób sprawujących opiekę prawną nad dziećmi z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem nr 527/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 grudnia 2022 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 528/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym mężczyznom z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – czytaj więcej

 • Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 569/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2023 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej

Zarządzenie nr 529/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy z wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem nr 529/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 grudnia 2022 r.  – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 562/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej

Zarządzenie nr 519/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 459/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z 27.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: “prowadzenie w 2023 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 285/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na inicjowaniu i organizowaniu form zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o charakterze kulturalnym i sportowo-turystycznym jako profilaktyki pozytywnej pn. “Profilaktyczne wakacje 2022”, prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Wakacje z Arką Noego”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “Wakacje na sportowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży ze  Świętochłowic”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży ze Świętochłowic w okresie wakacji letnich”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “4 Śląskie Manewry ASG i część sportowa 3 Rodzinnego Pikniku Militarnego”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 143/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnością powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2022 roku  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenia Nr 181/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartych konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w Ośrodku Wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 200/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2022 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu pobytu, w  tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom  z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Ogłoszenie o ofercie w trybie mały grant na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:” Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla samotnych z dostawą” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 73/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej wraz z załącznikami. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Zarządzenia nr 144/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2022 w obszarze kultury fizycznej  w ramach Budżetu Obywatelskiego. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 519/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 561/2022 z dnia 27  grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania oferta na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 568/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2023 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej

Zarządzenie nr 459/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z 27.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: “prowadzenie w 2023 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 285/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na inicjowaniu i organizowaniu form zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o charakterze kulturalnym i sportowo-turystycznym jako profilaktyki pozytywnej pn. “Profilaktyczne wakacje 2022”, prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Wakacje z Arką Noego”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “Wakacje na sportowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży ze  Świętochłowic”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży ze Świetochłowic w okresie wakacji letnich”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “4 Śląskie Manewry ASG i część sportowa 3 Rodzinnego Pikniku Militarnego”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 143/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnością powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2022 roku  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenia Nr 181/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartych konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w Ośrodku Wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 200/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2022 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu pobytu, w  tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom  z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Ogłoszenie o ofercie w trybie mały grant na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:” Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla samotnych z dostawą” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 73/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej wraz z załącznikami. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Zarządzenia nr 144/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2022 w obszarze kultury fizycznej  w ramach Budżetu Obywatelskiego. – czytaj więce

Zarządzenie nr 519/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 459/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z 27.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: “prowadzenie w 2023 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 285/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na inicjowaniu i organizowaniu form zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o charakterze kulturalnym i sportowo-turystycznym jako profilaktyki pozytywnej pn. “Profilaktyczne wakacje 2022”, prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Wakacje z Arką Noego”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “Wakacje na sportowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży ze  Świętochłowic”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży ze Świetochłowic w okresie wakacji letnich”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “4 Śląskie Manewry ASG i część sportowa 3 Rodzinnego Pikniku Militarnego”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 143/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnością powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2022 roku  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenia Nr 181/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartych konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w Ośrodku Wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 200/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2022 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu pobytu, w  tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom  z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Ogłoszenie o ofercie w trybie mały grant na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:” Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla samotnych z dostawą” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 73/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej wraz z załącznikami. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Zarządzenia nr 144/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2022 w obszarze kultury fizycznej  w ramach Budżetu Obywatelskiego. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 519/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Zarządzenie nr 459/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z 27.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: “prowadzenie w 2023 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 285/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na inicjowaniu i organizowaniu form zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o charakterze kulturalnym i sportowo-turystycznym jako profilaktyki pozytywnej pn. “Profilaktyczne wakacje 2022”, prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Wakacje z Arką Noego”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “Wakacje na sportowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży ze  Świętochłowic”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży ze Świetochłowic w okresie wakacji letnich”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “4 Śląskie Manewry ASG i część sportowa 3 Rodzinnego Pikniku Militarnego”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 143/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnością powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2022 roku  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenia Nr 181/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartych konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w Ośrodku Wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 200/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2022 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu pobytu, w  tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom  z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Ogłoszenie o ofercie w trybie mały grant na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:” Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla samotnych z dostawą” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 73/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej wraz z załącznikami. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Zarządzenia nr 144/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2022 w obszarze kultury fizycznej  w ramach Budżetu Obywatelskiego. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 519/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5 grudnia 20221 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – czytaj więcej

Zarządzenie nr 459/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z 27.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: “prowadzenie w 2023 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 285/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na inicjowaniu i organizowaniu form zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o charakterze kulturalnym i sportowo-turystycznym jako profilaktyki pozytywnej pn. “Profilaktyczne wakacje 2022”, prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Wakacje z Arką Noego”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “Wakacje na sportowo – aktywny i bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży ze  Świętochłowic”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży ze Świetochłowic w okresie wakacji letnich”. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “4 Śląskie Manewry ASG i część sportowa 3 Rodzinnego Pikniku Militarnego”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 143/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnością powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2022 roku  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenia Nr 181/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartych konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w Ośrodku Wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 200/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2022 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu pobytu, w  tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom  z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Ogłoszenie o ofercie w trybie mały grant na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:” Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla samotnych z dostawą” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 73/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultury fizycznej wraz z załącznikami. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2022 roku z obszaru kultury fizycznej – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Zarządzenia nr 144/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2022 w obszarze kultury fizycznej  w ramach Budżetu Obywatelskiego. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 31/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 pod tytułem: “Wspieranie działalności klubów abstynenta oraz innych form pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione oraz ich rodziny”. – czytaj więcej

 • wzór oferty.doc
 • karta oceny formalnej oferty.doc
 • karta oceny merytorycznej oferty.doc
 • oświadczenia.doc
 • wzór sprawozdania.doc
 • wzór umowy.doc
 • klauzula informacyjna.pdf
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 pod tytułem: “Wspieranie działalności klubów abstynenta oraz innych form pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione oraz ich rodziny”. – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 106/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wyboru podmiotów, które w 2022 r. będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice z zakresu zdrowia publicznego prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 pod tytułem “Wspieranie działalności klubów abstynenta oraz innych form pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione oraz ich rodziny” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 30/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej
 • formularz
 • Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 120/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wyboru podmiotów, które będą realizowały w 2022 r. zadania publiczne Miasta Świętochłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 29/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 623/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2021 roku zadanie publiczne z obszaru ochrony zdrowia „Pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Świętochłowice, poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w związku z sytuacją kryzysową wywołaną COVID-19″ – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 604/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 8/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu pobytu, w tym usług specjalistycznych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom z niepełnosprawnościami powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 597/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez organizacje pozarządowe oraz podmiot wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. – więcej informacji
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 16/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 33/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2022 r. zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”) oraz aktywizacja społeczna ludzi starszych i niepełnosprawnych. – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Pomoc społeczna” – tytuł zadania “Metropolitalna Wigilia dla Samotnych z dostawą”. – czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 582/2021 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności osobom bezdomnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 628/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – więcej informacji.
 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 582/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 3 grudnia 2021 r. – więcej informacji

ZARZĄDZENIE NR 581/2021 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 628/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – więcej informacji.
 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego pobytu w domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 581/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 3 grudnia 2021 r. – więcej informacji

ZARZĄDZENIE NR 580/2021 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym kobietom z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 628/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – więcej informacji.
 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym kobietom z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 580/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 3 grudnia 2021 r. – więcej informacji

ZARZĄDZENIE NR 579/2021 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyznom z terenu Miasta Świętochłowice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 628/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – więcej informacji.
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyznom z terenu Miasta Świętochłowice – więcej informacji

Zarządzenie Nr 554/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku – czytaj więcej

 • Ogłoszenie o wyborze podmiotu realizującego w 2022 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej- prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. – czytaj więcej
 • Zarządzenia Nr 629/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej.

Zarządzenie nr 478/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu – czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “3 Śląskie Manewry ASG i 2 Rodzinny Piknik Militarny”.– czytaj więcej

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – tytuł zadania “Aktywny wypoczynek w formie sportowej dzieci i młodzieży ze Świętochłowic w okresie wakacji letnich”. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 309/2021 w sprawie wyboru podmiotu na realizację szkolenia dla rodzin zastępczych. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 295/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację szkolenia dla rodzin zastępczych. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 257/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od lipca 2021 r. do października 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego dla 3 rodzin kandydackich do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej to jest dla 5 osób zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice, realizowane w ramach projektu „Rodzina – bezcenny kapitał” współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 197/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od czerwca 2021 r. do września 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego dla 3 rodzin kandydackich do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej to jest dla 5 osób zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice, realizowane w ramach projektu „Rodzina- bezcenny kapitał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od lipca 2021 r. do października 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego dla 3 rodzin kandydackich do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej to jest dla 5 osób zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice, realizowane w ramach projektu „Rodzina- bezcenny kapitał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od czerwca 2021 r. do września 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego dla 3 rodzin kandydackich do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej to jest dla 5 osób zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice, realizowane w ramach projektu “Rodzina – bezcenny kapitał” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 244/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od czerwca 2021 r. do września 2021 r. zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadanie w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego dla 3 rodzin kandydackich do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej to jest dla 5 osób zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice, realizowane w ramach projektu „Rodzina – bezcenny kapitał” współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 106/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. – czytaj więcej

 • Wykaz ofert
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – czytaj więcej.
 • Zarządzenie nr 176/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru podmiotów, które będą realizowały w 2021 r. zadania publiczne Miasta Świętochłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 92/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 pod tytułem „Wspieranie działalności klubów abstynenta oraz innych form pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione oraz ich rodziny”. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 91/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 pod tytułem „Wspieranie działań łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową  poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu”. – czytaj więcej

Zarządzenia Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport wraz z załącznikami. – czytaj więcej


Zarządzenie Nr 21/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 86/2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Zarządzenia nr 122/2021 Prezydenta miasta Świętochłowice w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2021 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Zarządzenia nr 815 – 819/2020 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 819 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności osobom bezdomnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności osobom bezdomnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem nr 819/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 grudnia 2020 r. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 818 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, bezdomnym kobietom z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Wykaz ofert
 • Zarządzenie Nr 885/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2021 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności kobietom z terenu Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 817 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym mężczyznom z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Wykaz ofert
 • Zarządzenie Nr 889/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2021 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom z terenu Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 816 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

 • Wykaz ofert
 • Zarządzenie Nr 886/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2020 r. w w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2021 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu pobytu, w tym usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiłku w ośrodku wsparcia – osobom niepełnosprawnym powyżej 24 roku życia. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 815 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Świętochłowice, ogłoszonego Zarządzeniem nr 815/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 grudnia 2020 r. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 758/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.11.2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 874/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 834/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 855/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.12.2020 r. w sprawie wyboru podmiotów, które będą realizowały w 2021 roku zadania publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 726/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie w 2021 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie w 2021 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.  – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. “Prowadzenie w 2021 roku na terenie miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 831/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne pn. „Prowadzenie w 2021 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 803/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.12.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie w 2021 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 722/2020 Prezydent Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, zapewniających łącznie 98 miejsc dla dzieci z terenu Świętochłowic o okresie od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2023 r. – czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 811/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 miejsc z terenu Świętochłowic w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. – czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, zapewniających łącznie 98 miejsc dla dzieci z terenu Świętochłowic o okresie od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2023 r. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych miasta Świętochłowice w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 2021 r. – czytaj więcej
 • Zarządzenie 882/2020 z dnia 31.12.2020 r. Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2021 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 98 miejsc z terenu Świętochłowic w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. – czytaj więcej

Zarządzenia Nr 208/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – czytaj więcej

 • Ogłoszenie o naborze
 • Wykaz złożonych ofert

Zarządzenia Nr 191/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie o naborze
 • Wykaz złożonych ofert

Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadania publicznego polegającego na zapewnieniu świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców miasta Świętochłowice, w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 178/2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzy się realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzy się realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – czytaj więcej

Zarządzenia Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 167/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 03.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zm.) – czytaj więcej

Zarządzenia Nr 90/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – czytaj więcej

Zarządzenia Nr 89/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – czytaj więcej

Zarządzenia Nr 88/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na zapewnieniu świadczenia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców miasta Świętochłowice, w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 – czytaj więcej

Zarządzenia Nr 59/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Organizacja i prowadzenie działań na rzecz Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, realizowanych w formie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych oraz pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 168/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 03.03.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 631/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacjie pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznychusług opiekuńczych da osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 629/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacjie pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Świętochłowice, w terminie od stycznia 2020 t. do 31.12.2020 r. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 630/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacjie pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejsu zamieszkania (z wyłączaniem specjalstycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 549/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie w 2020 roku na terenie Miasta Świętochłowice punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” – czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację usług asystenckich w ramach realizacji projektu “Coby Starzikom żyło się lepij – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Świętochłowice, w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług asystenckich w ramach realizacji projektu “Coby Strzikom żyło się lepij – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic” przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – tytuł zadania “Gryfny Patrol – zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach dnia dziecka”

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultura i sztuka – czytaj więcej

Zarządzenie nr 589/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.01.2019 w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2019 r. zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej

Zarządzenie nr 576/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizacje w 2018 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – czytaj więcej

Zarządzenie nr 575/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowicach z dnia 14.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2019r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 560/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegających na świadczeniu usług obiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – czytaj więcej

 • Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 615/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wybor podmiotu – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 616/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.01.2019 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2019 r. zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 557/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5.12.2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 r. na terenie Miasta Świętochłowice placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie w 2019 r. na terenie Miasta Świętochłowice placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 574/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 557/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 05.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 r. na terenie Miasta Świętochłowice placówek wsparcia dziennego o zasiegu gminnym dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 578/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie w 2019r. na terenie Miasta Świętochłowice placówek wsparcia dziennego o zasiegu gminnym dla dzieci i młodzieży – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 617/2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się  prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie w 2019 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 545/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.11.2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice – czytaj więcej
 • Wykaz ofert – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 608/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wybor podmiotu – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 609/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.12.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 516/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 573/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.12.2018 w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2019 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 511/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 493/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 536/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.11.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 209/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 207/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2018 – 2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 285/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.06.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w latach 2018 – 2020 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.06.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2018 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych – czytaj więcej

Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu miasta Świętochłowice – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu miasta Świętochłowice – zadanie nr 1 – bezdomni mężczyźni (w tym niepełnosprawni)  – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 126/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.03.2018 w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice – zadanie nr 1 – bezdomni mężczyźni (w tym niepełnosprawni) – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 127/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.03.2018 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice – zadanie nr 2 – bezdomne kobiety  – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 48/2018 Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 01.02.2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 90/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 577/2017 Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 r. na terenie Miasta Świętochłowice placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.- czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie w 2018 roku na terenie Miasta Świętochłowice placówki wsparcia  dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży. – czytaj wiecej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenia w 2018 r. placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 02.01.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzy się prowadzenie w 2018 r. placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 575/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.12.2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej. – czytaj więcej

 • Zarządzenie 620/2017 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 573/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 roku  zadań publicznych  z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Zarządzenie 607/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 573/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2018 r, zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, dotyczących świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – czytaj więcej
 • Zarządzenie 621/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, dotyczących świadczenia usług opiekuńczych  oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 572/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – czytaj więcej

 • Zarządzenie Nr 629/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.12.2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej , polegających na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 571/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2018 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 03.01.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2018 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 564/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport oraz kultura i sztuka. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze sport oraz kultura i sztuka – czytaj więcej
 • Wykaz ofert w obszarze Kultura i Sztuka – czytaj więcej
 • Wykaz ofert w obszarze Sport – czytaj więcej
 • Wybór podmiotów w obszarze Kultura i Sztuka – czytaj więcej
 • Wybór podmiotów w obszarze Sport – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 483/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.  – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. – czytaj wiecej
 • Zarządzenie Nr 565/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 04.12.2017 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2018  z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 372/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2017 roku pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice” – czytaj wiecej

 • Zarządzenie Nr 408/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.08.2017 r. w rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2017 roku pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 367/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla niezawodowych rodzin zastępczych w ramach projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla niezawodowych rodzin zastępczych w ramach projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się realizację w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla niezawodowych rodzin zastępczych w ramach projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 254/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie 01 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zorganizowaniu działań środowiskowych dla uczestników/czek projektu „PARASOL” oraz ich rodzin, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zorganizowaniu działań środowiskowych dla uczestników/czek projektu „PARASOL” oraz ich rodzin, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych realizujących programy profilaktyczne, w tym organizację „Akcji lato” – czytaj wiecej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 302/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2017 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 190/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Świętochłowice” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Świętochłowice” – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie działalności ochrony i promocji zdrowia – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23.05.2017 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 80/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 168/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 04.04.2017 r. ws. wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna osób niewidomych i niedowidzących” –czytaj więcej

Zarządzenie Nr 57/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 165/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.03.2017 r. ws. wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Organizacja i prowadzenie działań na rzecz Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, realizowanych w formie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych oraz pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 5/2017 Prezydenta Miasta z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2017 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 617/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach  2017-2019 zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 588/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice dnia 06.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia  osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice dnia 02.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (placówki wsparcia dziennego) – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 578/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice dnia 01.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w obszarze pomoc społeczna – świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2017 roku  zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 586/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport oraz kultura i sztuka – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 492/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej

 • Zarządzenie Nr 247/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.05.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w okresie od maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w okresie od maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r.  zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Powołanie komisji konkursowej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu

Zarządzenie Nr 181/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności ochrony i promocji zdrowia – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu

Zarządzenie Nr 180/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu

Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 t. do dnia 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej
 • Powołanie komisji konkursowej
 • Wybór podmiotu

Zarządzenie Nr 64/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu

Zarządzenie nr 694/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.12.2015 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcejWykaz ofert
 • Wybór podmiotu

Zarządzenie Nr 642/2015 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  prowadzenie w 2016 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze  wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (placówki wsparcia dziennego) – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu

Zarządzenie Nr 641/2015 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

Zarządzenie nr 640/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 04.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Zarządzenie Nr 52/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.01.2016 r. w sprawie wyboru podmiotów, które zrealizują w 2016 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Organizacja i prowadzenie działań na rzecz Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży, realizowanych w formie: programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 639/2015 z dnia 3.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 638/2015 z dnia 3.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 637/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OBSZAR KULTURA i SZTUKA ORAZ SPORT) – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. – czytaj więcej Zarządzenie Nr 610/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego – czytaj wiecej

Zarządzenie Nr 660/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.12.2015 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2016 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej – czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od dnia 01 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia  2015 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 515/2015 z dnia 6 paździenika 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej

Zarządzenie nr 372/2015 Prezydenta Miasta z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 01 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od dnia 01 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej Zarządzenie nr 316/2015 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które zrealizują w 2015 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych realizujących programy profilaktyczne, w tym organizację „Akcji lato” – czytaj więcej Zarządzenie Nr  229/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze pomoc społeczna- świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – czytaj więcej.

Zarządzenie  Nr 88/2015 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością  z terenu Miasta Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 85/2015 Prezydenta Miasta Świetochłowice z dnia 20.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 575/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2015 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 563/2014 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 562/2014 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej.

Zarządzenie nr 566/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obszar sport oraz kultura i sztuka) – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 242/2014 z dnia 12.06.2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na dostarczanie produktów żywnościowych przeznaczonych na wsparcie dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na dostarczanie produktów żywnościowych przeznaczonych na wsparcie dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 231/2014 Prezydenta Miasta z dnia 02.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 202/2014 z dnia 15.05.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dostarczanie produktów żywnościowych przeznaczonych na wsparcie dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 2/2014 Prezydenta Miasta z dnia 02.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji w 2014 r. zadania publicznego w  zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej

Zarządzenia Nr 1/2014 Prezydenta Miasta z dnia 02.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wsparcie realizacji w 2014 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka – czytaj więcej.

Zarządzenie nr 634/2013 z dnia 9.12.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obszar sport oraz kultura i sztuka) – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze pomoc społeczna – świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – czytaj więcej.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2014 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 632/2013 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2014 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 625/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 624/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2014 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 360/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2013 r. realizacji zadania publicznego w Zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 306/2013 Prezydenta Miasta z dnia 21.05.2013 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzy się realizację w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Wspieranie działań grup samopomocowych oraz klubów abstynenta skierowanych do mieszkańców Świętochłowic w tym: organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych, treningi rozwoju osobistego dla osób po leczeniu odwykowym, dofinansowanie imprez i sesji wyjazdowych promujących trzeźwość i pomocnych w rehabilitacji osób po odbytym leczeniu odwykowym” – czytaj więcej.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta z dnia 20.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez  organizacje pozarządowe oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 298/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 225/2013 Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Pomoc Społeczna – świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usłuług opiekuńczych – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 87/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Kultura i Sztuka w  2013 roku – szczegóły.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport w  2013 roku – szczegóły.

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka – czytaj więcej.

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Pomoc Społeczna – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 680/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2013-2016 – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 674/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 676/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 675/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 36/2012 z dnia 26.01.2012r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – czytaj więcej.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świetochłowice w 2012r. w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka – czytaj więcej.

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 730/2011 z dnia 5.12.2011r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia – czytaj więcej.

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2011 rok – czytaj więcej

Wybór podmiotów, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2011 w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Kultura i Sztuka w  2014 roku – szczegółn