Herb Świętochłowic

Herbem miasta Świętochłowice jest złoty półorzeł górnośląski w prawym błękitnym polu tarczy dzielonej w słup, złoty pyrlik i młot górniczy od czoła oraz złote koło zębate od podstawy lewego czerwonego pola dzielonego w pas.

Herb miasta umieszcza się w sali obrad Rady Miejskiej, w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz na budynkach jednostek organizacyjnych miasta. Wywieszany jest z okazji publicznych uroczystości miejskich w miejscach ich odbywania oraz umieszczony w innych miejscach za zgodą Rady Miejskiej. Herb można także umieszczać na ceremonialnych drukach urzędowych, drukach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz prezydenta miasta. Herb otoczony wieńcem dębowym stanowi element odznaki radnych i członków Zarządu Miasta.

Użycie herbu oraz samego godła przez instytucje nie będące jednostkami organizacyjnymi miasta, a także organizacje społeczne, może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej.