Fundusze zewnętrzne

Wymiana oświetlenia zewnętrznego w placówkach i jednostkach miejskich Gminy Świętochłowice

Dofinansowanie: z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022: 255.541,59 złotych

Wartość projektu: 255.541,59 złotych

Okres realizacji: III-IV kwartał 2022 r.

Projekt zakłada unowocześnienie i modernizację oświetlenia zewnętrznego miejskich placówek oświatowych i jednostek położonych na terenie Gminy poprzez modernizację ich oświetlenia wewnętrznego. 

Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach

Dofinansowanie: z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022: 243.566 złotych

Wartość projektu: 243.566 złotych

Okres realizacji: III-IV kwartał 2022 r.

Projekt zakłada unowocześnienie i modernizację miejskich placówek oświatowych położonych na terenie Gminy poprzez modernizację ich oświetlenia wewnętrznego.