Przebudowa ul. Brzozowej w Świętochłowicach

Tytuł projektu:
„Przebudowa ul. Brzozowej w Świętochłowicach”.
Źródło finansowania projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Priorytet VII. Transport
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Dofinansowanie:
Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, tj. około 1.449.700,00 złotych.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Brzozowej w Świętochłowicach. Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu obejmowały:

  • przebudowę jezdni,
  • chodników
  • odwodnienia wraz z regulacją urządzeń.
Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 3 kwartał 2011 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 2 kwartał 2013 r.