Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Nowej w Świętochłowicach

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Inwestycja w swoich założeniach zakłada przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwodnienia drogi. Ponadto w ciągu ul. Nowej wyznaczony zostanie pas postojowy, który znacząco zwiększy w przedmiotowym rejonie liczbę ogólnodostępnych miejsc postojowych.

Okres realizacji zadania: 20.07.2021 r. – 16.05.2022 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 748 824,64 zł

Wysokość dofinansowania: 748 824,64 zł