Przebudowa ul. Dworcowej w Świętochłowicach

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Przebudowa ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi powiatowej co najmniej do KR2 zgodnie z posiadanym projektem wzmocnienia nawierzchni. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie emisji hałasu pochodzącego z transportu wewnątrz gęsto zaludnionego terenu ścisłego centrum Świętochłowic. Inwestycja swoim zakresem obejmie przebudowę ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz przystanku komunikacji zbiorowej.

Okres realizacji zadania: 16.08. 2021 r. – 09.09.2022 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 1 613 097,01 zł

Wysokość dofinansowania: 1 613 097,01 zł