Działania Straży Miejskiej

Co, na co dzień, robią funkcjonariusze świętochłowickiej Straży Miejskiej?

 1. Zabezpieczają ład i porządek publiczny na terenie miasta
 2. Obsługują wszelkie  drobne wykroczenia porządkowe
 3. Obsługują wszystkie zdarzenia związane z walką ze smogiem, w tym  kontrole palenisk.
 4. Nadzorują prawidłowe parkowanie pojazdów na terenie miasta.
 5. Uczestniczą we wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Policji.
 6. Zabezpieczają ruch drogowy podczas wydarzeń publicznych.( procesje, przemarsze, przejazdy, rajdy itp.)
 7. Zabezpieczają porządek publiczny w rejonie cmentarzy w trakcie trwania Akcji Znicz.
 8. Walczą ze zjawiskiem spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 9. Kontrolują szczepienia psów.
 10. Kontrolują i walczą ze zjawiskiem palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji publicznej.
 11. Przyjmują i realizują zgłoszenia związane z zaśmieceniem terenów.
 12. Walczą z plagą rozwieszania ulotek reklamowych.
 13. Kontrolują i reagują na przypadki niewłaściwego lub niewidocznego oznakowania ulic.
 14. Zabezpieczają miejsca akcji ratowniczych i działań PSP.
 15. Kontrolują i dyscyplinują właścicieli psów którzy wyprowadzają je bez smyczy lub nie sprzątają po nich.
 16. Weryfikują realizacje miejskich akcji deratyzacji.
 17. Doprowadzają nietrzeźwe osoby do miejsca zamieszkania bądź izby wytrzeźwień.
 18. Kontrolują działalność handlową.
 19. Kontrolują umowy na wywóz odpadów.
 20. Asystują administracjom budynków mieszkalnych przy wejściach do lokali w związku z awariami.
 21. Realizują wspólne działania w ramach akcji bezpieczne wakacje.
 22. Kontrolują miejsca gdzie tworzą się dzikie kąpieliska.
 23. Uczestniczą w kontrolach wraz ze Strażą Rybacką.
 24. Kontrolują budynki wyłączone z eksploatacji.
 25. Uczestniczą w akcjach profilaktycznych takich jak : Bezpieczna Droga do Szkoły, Bezpieczny Tydzień, itp.
 26. Realizują interwencje zlecone przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 27. Wspólnie dokonują kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych w ramach akcji „liczenia bezdomnych”.
 28. Ułatwiają odpalanie pojazdów w zimę.
 29. Zabezpieczają miejsca niebezpieczne takie jak odkryte studzienki kanalizacyjne itp.