Modernizacja układu drogowego ul. Szczytowej i Sportowej w dzielnicy Chropaczów w rejonie przebudowywanej ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Założeniem inwestycji jest poprawienie bezpieczeństwa pieszych, komfortu życia oraz przepustowości modernizowanych dróg. Inwestycja zostanie podzielona na dwa zadania, w których przebudowane zostaną: jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne oraz sieć kanalizacji deszczowej. Zakres postępowania dowiązuje się do oddzielnego zadania inwestycyjnego związanego z przebudową ul. Łagiewnickiej wraz z torowiskiem, które są strategiczne dla rozwoju miasta Świętochłowice.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: 15.06.2022 r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 15.05.2025 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 4 898 444,94 zł

Wysokość dofinansowania: 4 650 250,89 zł