IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic

Tytuł projektu: IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic

Źródło finansowanie projektu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Wartość projektu: 56 000,00 zł
Dofinansowanie: 56 000,00 zł

Opis projektu: Celem projektu jest przeszkolenie grupy osób, które – mimo, że mają fizyczną możliwość korzystania z komputera, Internetu i nowych mediów – napotykają na „miękkie bariery” wykluczenia cyfrowego, związane z brakiem wystarczającej wiedzy, kompetencji lub po prostu dostatecznej motywacji do korzystania z nowoczesnych technologii.

Proponowane tematy szkoleń to:
1.    Tworzenie własnej strony internetowej
2.    Rolnik w sieci
3.    Rodzic w Internecie
4.    Mój biznes w sieci
5.    Moje finanse i transakcje w sieci
6.    Kultura w sieci
7.    Działam w sieciach społecznościowych.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r