Modernizacja infrastruktury drogowej DW 902 poprzez podniesienie parametrów jezdnych wraz z modernizacją węzła komunikacyjnego z ul. Bytomską

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Przebudowa północnej jezdni DW902 (DTŚ) na odcinku od wiaduktu nad ul. Szpitalną do budowanej ul. Przemysłowej ma na celu zwiększenie nośności jezdni pod kątem dostosowania do KR6. Aktualnie świętochłowicki odcinek DW 902 notuje dobowe natężenie ruchu pojazdów przekraczające ponad 90 tys. pojazdów. Podniesienie parametrów nawierzchni pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych oraz zmniejszenie kosztów społecznych związanych z koniecznością ciągłych punktowych napraw wyeksploatowanej nawierzchni drogi.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: 21.06.2022 r.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 21.07.2023 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 10 639 757,98 zł

Wysokość dofinansowania: 10 034 388,28 zł