Zgłaszanie interwencji dot. niskiej emisji

Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego korzystania z ogrzewania (spalanie odpadów w kotłach i paleniskach, nadmierne zadymianie itp.) można kierować do następujących jednostek:

1. Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
telefon: 32 3480 899 /przez całą dobę/
e-mail: pczk@swietochlowice.pl

2. Straż Miejska w Świętochłowicach
telefon: 32 3491 971 /pon – pt w godz.: 7:00 – 22:00, sobota w godz.: 7:00 – 15:00/
e-mail: sm@swietochlowice.pl

3. Biuro Ekologii
telefon: 32 3491 882 /w godz. pracy Urzędu: pon –  7:00 – 17:00, wt – czw – 7:00 – 15:00, pt  7:00 – 14:00
e-mail: ego@swietochlowice.pl

Należy podać dokładny adres domu lub przedsiębiorstwa/firmy, którego dotyczą nieprawidłowości oraz ich krótki opis.
Nie jest obowiązkowe podanie danych zgłaszającego.