Zapytaj Prezydenta – odpowiedzi na pytania

Poznaj odpowiedzi na pytania zadane Prezydentowi Danielowi Begerowi w różnych sprawach związanych z miastem.

Możesz także zadać kolejne pytania kierując je poprzez formularz w zakładce Kontakt.

Drogi i infrastruktura

Modernizacja przedmiotowego odcinka drogi ul Chrobrego wymaga przygotowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada zabezpieczonych środków finansowych na wykonanie w/w dokumentacji, w związku z tym stan drogi będzie utrzymywany z środków bieżących (w tym roku planowane jest uzupełnienie ubytków kruszywem).

Chodnik nie wymaga aż tak pilnego remontu. Gdyby sytuacja się zmieniła na pewno zostaną podjęte działania.

Aleja Parkowa została przebudowana w 2014 roku i wtedy też został wprowadzony ruch samochodowy na tej ulicy. W ubiegłym roku wprowadziłem zakaz zatrzymywania się aut wzdłuż Alei, co niewątpliwie ułatwiło kierowcom przemieszczanie się, zwłaszcza w zakresie poszukiwania miejsc parkingowych.

Jeżeli chodzi o zwiększenie ilości miejsc parkingowych, w tym roku postanowiliśmy udostępnić kierowcom teren obok tzw. „żwiroka”. Nowe miejsca parkingowe, które dzięki temu powstały, docelowo już tam zostaną, choć sam parking będzie wymagał jeszcze doinwestowania.

Mam nadzieję, że możliwości finansowe pozwolą na to, by Aleja Parkowa pełniła swoją funkcję rekreacyjną. Planujemy całkowicie zamknąć ruch na Alei Parkowej przy okazji remontu drogi od strony ogródków działkowych. Niestety nastąpi to nie wcześniej niż za 2-3 lata. Wszystkie te działania są realizowane w ramach projektu #ZaprojektujSkałkę.

Ulica Łagiewnicka w Chropaczowie to miejsce, które już wkrótce zyska nowy wygląd. Został przygotowany projekt funkcjonalno-użytkowy, który jest podstawą, aby ubiegać się o dofinansowanie na przebudowę tej ważnej dla miasta drogi.

Jesteśmy na etapie pozyskiwania funduszy na ten cel i już wkrótce wraz z Tramwajami Śląskimi przystąpimy do kompleksowej przebudowy drogi. 

Ulica Kościelna – podobnie jak inne ulice należące do Gminy, są sprzątane na bieżąco. Jeżeli uważa Pani, że jakiś konkretny rejon ulicy jest źle sprzątany to proszę o taki sygnał poprzez platformę www.NaprawmyTo.pl lub bezpośredni kontakt z MPUK www.mpuk.eu, który dba o czystość w naszym mieście.

Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Żołnierską jest elementem składowym większego projektu tzw. „Mijanki”. Już wkrótce zostaną przedstawione szczegóły dotyczące projektu i udostępniona wizualizacja wyglądu nowego skrzyżowania. Dodatkowo, jeśli pozwolą na to wolne środki finansowe, rozważamy wprowadzenie oświetlenia pozwalającego na bardziej elastyczny ruch na wspomnianych ulicach.

Jeżeli chodzi o remont torowiska tramwajowego, zostaliśmy poinformowani, że Tramwaje Śląskie planują remont odcinka od Gazowni do „Mijanki” na lata 2021-22.

Na dzień dzisiejszy montaż ekranów akustycznych nie jest planowany, ale biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, będziemy wnioskować w Polskich Kolejach Państwowych o instalację takich ekranów.

Planowane jest założenie lampy LED-owej na budynku, które doświetli to miejsce.

Zjazd z DTŚ w ulicę Przemysłową to niewątpliwie jeden z naszych priorytetów. Tylko dzięki niemu jest możliwy rozwój strefy ekonomicznej w naszym mieście. Mamy kontakt z firmami, które są poważnie zainteresowane inwestycjami w naszym mieście, pod warunkiem, że zapewnimy im odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną, czyli właśnie wspomniany zjazd z DTŚ.

Zjazd zatem posłuży mieszkańcom nie tylko bezpośrednio, ale pozwoli także odpowiednio zagospodarować tereny inwestycyjne oraz stworzyć dodatkowe miejsca pracy.

Obecnie jesteśmy na etapie związanym z pozyskaniem funduszy na ten cel. Projekt funkcjonalno-użytkowy jest już gotowy.

Wybudowanie pełnej sygnalizacji wiążę się z dużymi nakładami finansowymi. Wybudowanie sygnalizacji uwzględnione zostało w projekcie przebudowy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach.

Niestety, teren o którym mowa należy do Spółdzielni, więc sami nie możemy podjąć natychmiastowych działań. Podczas najbliższego spotkania z prezesami wszystkich świętochłowickich spółdzielni mieszkaniowych, przekażę to pytanie prezesowi Woźniczce i będę monitorował ten temat.

Moim marzeniem jest, aby w jak najkrótszym okresie czasu zlikwidować ponad 10 000 „kopciuchów”, które działają na terenie naszego miasta. Będę robił wszystko, aby tak rzeczywiście się stało. Jeśli chodzi o ul. Średnią temat był już w zasadzie dograny ze spółką Tauron Ciepło, jednak prace projektowe zostały przerwane, a środki przełożyliśmy na rok następny. Jeżeli chodzi o decyzje w tej sprawie, nie bez znaczenia jest fuzja, jaką planuje spółka PGNiG. Do listopada mają potrwać negocjacje związane z przejęciem spółki Tauron Ciepło. Czekam na ich wynik, ponieważ chciałbym rozmawiać z osobami które rzeczywiście będą podejmować ostateczne decyzje w tej sprawie. Rozmowy o „osieciowaniu” Świętochłowic podjąłem już podczas moich rozmów w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Prezes Jerzy Kwieciński przedstawił pełną wolę współpracy w tym zakresie.

Mamy tak naprawdę dwie możliwości działania. Możemy narysować na drodze linię, która z jednej i z drugiej strony wyjazdu będzie uniemożliwiała parkowanie aut, jednak wtedy automatycznie stracimy dodatkowe miejsca do parkowania, których i tak w mieście jest stosunkowo mało. Innym rozwiązaniem jest ustawienie lustra, które pomagałoby przy wyjeździe zza budynku i ten wariant uważamy za najlepszy. Gdy tylko skosztorysujemy prace związane z montażem lustra, przystąpimy do działania.

Oświetleniem przy ul. Metalowców zarządza Tauron i to do tej spółki należą jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. Nie ukrywam, że przy okazji remontu ul. Metalowców weszliśmy w dobre relacje ze spółką i otrzymałem deklarację ze strony Tauronu, że do końca listopada oświetlenie ledowe zostanie zamontowane. Będziemy sprawę monitorować, by termin realizacji tego działania został dotrzymany.

Temat jest skomplikowany, a poziom jego skomplikowania wynika z faktu, że aby ruszyć z remontem ul. Wojska Polskiego na tym odcinku, należałoby podjąć prace nad naprawą całej kanalizacji. Mamy świadomość, że ulica jest bardzo zaniedbana jeżeli chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i pomimo, że mówimy tu o krótkim odcinku drogi, nie mamy w budżecie środków, by pokryć tak kosztowne prace. Mowa tu o kilku milionach złotych. Oczywiście jeżeli pojawi się możliwość skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania to przystąpimy do przygotowania odpowiedniego projektu.

W najbliższym czasie nie planujemy przywrócenia kierunku jazdy w stronę ul. Bytomskiej. Wynika to z faktu, że zauważyliśmy iż zmiana kierunku ruchu wpłynęła pozytywnie na przepustowość w samym centrum miasta.

Oczywiście monitorujemy sytuację na bieżąco i jeżeli nasze pierwsze spostrzeżenia potwierdzą się w kolejnych miesiącach to zostaniemy przy rozwiązaniu które mamy obecnie. Odrębną kwestią jest stworzenie takiego systemu ruchu drogowego w centrum, aby z jednej strony rzeczywiście można było bardzo sprawnie poruszać się po centrum, a z drugiej strony zapewnić jak najwięcej miejsc parkingowych. Mamy plany, aby ujednolicić jednokierunkowość na drogach miedzy ul. Polną a ul. Dworcową, natomiast projekt ten wymaga jeszcze konsultacji z mieszkańcami. Mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować nas wszystkich. W przypadku gdyby inny kierunek jazdy ul. Wyzwolenia sprawiał więcej problemów niż byłby pozytywów to zostanie przewrócony kierunek jazdy w stronę ulicy Bytomskiej. 

Działka o której mowa nie należy niestety do miasta, więc możliwość ruchu z naszej strony jest ograniczona. Teren należy do spółdzielni mieszkaniowej. Na najbliższym spotkaniu z prezesami świętochłowickich spółdzielni mieszkaniowych poruszę ten temat, a następnie przekażę informację, co w tym temacie będzie można zrobić.

Budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej i to od członków wspólnoty zależy załatwienie tej sprawy. Udało nam się dowiedzieć, że ogół właścicieli nie podjął jeszcze decyzji, by zamontować nowe oświetlenie.

Sprawdzimy ten temat, a następnie zlecimy prace firmie zewnętrznej. Prosimy wszelkie usterki zgłaszać także poprzez portal „NaprawmyTo.pl” – dzięki temu rozwiązaniu każde zgłoszenie natychmiast trafia do odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego, a użytkownik może bacznie obserwować rozwój każdej sprawy.

Do połowy listopada spodziewamy się decyzji Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Zapewniam, że jak tylko otrzymamy pozytywną decyzję od razu ruszymy z przetargiem.

Temat jest dla mnie istotny, ponieważ sygnalizowany jest mi nie po raz pierwszy. W rejonie skrzyżowania prowadzone są już inne inwestycje i dopóki nie zostaną zakończone nie możemy decydować, by nie narazić miasta na niegospodarność. Pierwsze, co zrobimy to oczywiście wycięcie krzaków które w znacznym stopniu ograniczają widoczność i nie pozwalają bezpiecznie wyjeżdżać z ul. Stawowej.

<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-family: georgia, palatino, serif;”>

Remont, a raczej przebudowa ul. Hajduki jest konieczna, ale na dzień dzisiejszy miasto nie ma środków finansowych na taką inwestycję. Ponadto trwają prace projektowe (Mijanka) związane ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Katowickiej, Hajduki i Wiśniowej, które to w swoim zakresie prac zakładają częściową przebudowę ul. Hajduki./span></p>

Od ponad 5 lat powstaje wielobranżowa dokumentacja projektu przebudowy ul. Łagiewnickiej. W ramach współpracy między gminą i spółkami: Tramwaje Śląskie i Tauron, planujemy rozpoczęcie tej inwestycji w 2021 roku. Ponadto staramy się o pozyskanie środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację tego zadania.

Remont ulicy Łagiewnickiej powinien rozpocząć się w 2021 roku wspólnie z Tramwajami Śląskimi. Całość inwestycji to koszt około 70 mln złotych, a więc ogromne pieniądze (więcej niż remediacja stawu Kalina). Łącznie gruntowną przebudowę przejdzie ponad dwukilometrowy odcinek drogi od ulicy Barlickiego w Lipinach do granicy z Bytomiem. Prace na ulicy Łagiewnickiej mają uwzględnić przebudowę linii tramwajowej na dwutorową, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, a także parkingów i chodników.

Projekt przebudowy jest już gotowy, jednak oczywiście chciałbym, aby mieszkańcy mieli na niego wpływ, dlatego na początku przyszłego roku odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, którzy będą mogli wnieść uwagi do niego. Oczywiście wszystko zostanie rozpatrzone i w razie stwierdzenia słuszności pomysłów projekt zostanie wzbogacony o spostrzeżenia mieszkańców.

Rozważamy poszerzenie ul. Bytomskiej, co zwiąże się ze zmianą zarówno układu tej drogi, jak i jej oznakowania. Zgodnie z złącznikami nr 1—4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach minimalna odległość umieszczenia przejścia dla pieszych od drogi poprzecznej musi wynosić 5 m. Na chwilę obecną nie ma możliwości wykonania w tym miejscu przejścia dla pieszych, poza tym wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych pomiędzy torowiskiem a ul. Bytomską jest niemożliwe, właśnie z uwagi na bliskie sąsiedztwo torów tramwajowych i niewystarczającą ilość miejsca. Pojazdy skręcające z ul. Bytomskiej muszą mieć możliwość zatrzymania się przed torowiskiem a w przypadku wyznaczenia tam przejścia dla pieszych, pojazdy zatrzymywałyby się bezpośrednio na nim.

Niestety, w tym rejonie gmina dysponuje jedynie pasami dróg publicznych, na których nie ma miejsca na parkingi. Zarządcami działek na których stoją budynki są Spółdzielnie Mieszkaniowe. Zarządca terenu ma w zakresie swoich obowiązków takie zagospodarowanie terenu, aby zapewnić miejsca postojowe mieszkańcom. Podczas najbliższego spotkania z przedstawicielami spółdzielni z pewnością poruszę ten temat./span>

Obecnie trwają prace nad takim zorganizowaniem ruchu w centrum miasta, by umożliwić swobodne poruszanie się pieszych i rowerzystów. Prosimy o jeszcze kilka miesięcy cierpliwości. Zmiana kierunku ruchu na ul. Wyzwolenie pokazała, że takie częściowe zamykanie ulic dla samochodów w centrum wpływa na jakość ruchu w całym mieście i jego wyraźne odkorkowanie.

Inwestycję w całości realizują Tramwaje Śląskie i to od ich harmonogramów zależy termin realizacji robót. Mam w planach rozmowę z Prezesem spółki, aby dokładnie zapoznać się z planami i terminami ich realizacji.

Przy ul. Okrzei 9 – 9A na przełomie 2019/2020 roku firma zewnętrzna dokonała przemurowania 4 szt głowic kominowych szerokich, 2 szt głowic kominowych wąskich i wymiany obróbek blacharskich przy kominach. W okresie letnim br. Zakład Remontowy MPGL dokonał naprawy połaci dachowych. Malowanie klatek schodowych rozważymy w latach przyszłych w miarę dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi. W tym roku wyremontowane zostanie ponad 20 klatek schodowych, natomiast w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej. Klatki schodowe będą remontowane w każdej dzielnicy i jestem przekonany, że już wkrótce nasze miasto pod tym względem będzie się naprawdę wyróżniać.

Inwestycje

Zgłoszenia dotyczące napraw, usterek lub modernizacji czy zmian na wskazanym placu zabaw można bezpośrednio kierować do wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych drogą mailową, telefoniczną bądź tradycyjną, jednakże zachęcamy również do korzystania z przeznaczonego do tego portalu naprawmyto.pl w przypadku próśb o usunięcie wad lub usterek.

Wskazany plac zabaw znajdujący się na działce o nr. 1521/5 znajduję się w zarządzie MPGL’u który odpowiada za ten teren, tym samym prośba dotycząca zrobieni huśtawek lub parkingu powinna zostać skierowana do ich zarządu.

Opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę placu zabaw przy ulicy Kościelnej w dzielnicy Chropaczów. Realizacja planowana jest na początek 2021 roku.

Wydział Architektury zaakceptował plan rozpoczęcia robót. Projekt rozbudowy nie przewiduje jednak budowy siłowni pod chmurką, ale zachęcam do zgłaszania takiego projektu w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. obywatelskiego.

Urząd Miejski w Świętochłowicach zawarł umowę na „Przebudowę boiska i zaplecza rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10”. Przewidujemy rozpoczęcie prac jeszcze w 2021 roku.

W wrześniu 2020 roku został oddany do użytku nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Mamy w planach utworzenie wybiegów dla psów w trzech różnych lokalizacjach, aby każdemu mieszkańcowi i jego pupilowi było „po drodze”. Konkretne lokalizacje będą jeszcze ustalone, dlatego polecam bacznie monitorować ten temat.

Jeden z wybiegów dla psów powstanie w ramach realizacji projektu oczyszczania i rewitalizacji stawu Kalina. Niestety, ze względu na niewystarczające środki finansowe, musieliśmy przenieść nasze plany w tym zakresie na kolejne lata.

Obecnie trwają rozmowy z projektantem i Polskim Związkiem Motorowym nad stworzeniem odpowiedniego projektu, który będzie odpowiadać żużlowcom, aby młodzi żużlowcy mogli rozpocząć swoje treningi na stadionie Skałka.

Piłkarze mogą już rozgrywać swoje mecze i treningi na obiekcie. Planujemy także otworzyć koronę stadionu tak, aby biegacze i rowerzyści mogli znów kręcić kółka.

W najbliższym czasie nie planujemy budowy dodatkowego boiska do piłki nożnej przy ulicy Śląskiej. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstało boisko przy tamtejszym placu zabaw. Skonsultujemy temat z mieszkańcami i wspólnie ustalimy czego brakuje, co trzeba naprawić i co można dodatkowo zrobić, by to boisko spełniło oczekiwania młodych miłośników piłki nożnej.

Kanalizacja wokół stadionu miejskiego została całkowicie udrożniona, co gwarantuje, że zarówno na torze, jak i na boisku nie tworzą się już kałuże.

Na terenie, który należy do miasta, czyli w okolicach stawów i terenów leśnych na północ zostanie utworzony „Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Lipinki”. Będzie to chroniony prawnie teren zielony, na którym zabronione będzie używanie jakichkolwiek pojazdów mechanicznych (samochody, motory, quady i inne).

Chcemy przywrócić ten teren przyrodzie a dodatkowo udostępnić go mieszkańcom w celach przyrodniczych. W planach jest stworzenie ścieżki dydaktycznej oraz wytyczenie ścieżek rowerowych. Jestem pewny, że ten punkt na mapie naszego miasta stanie się częstym miejscem odwiedzin mieszkańców naszego miasta i całego Śląska, bo jest naprawdę piękny. 

Projekt będzie gotowy do połowy grudnia. Procedura przetargowa powinna ruszyć już w styczniu, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 roku. Mamy zatem cały rok, by wybrać wykonawcę i zrealizować cały harmonogram prac.

Obecnie teren jest wyceniany, tak by w pierwszym kwartale przyszłego roku mógł zostać wystawiony na sprzedaż. To jakie będzie jego zagospodarowanie zależy od tego, kto przystąpi do przetargu i będzie chciał tym terenem zarządzać.

Obecna sytuacja finansowa miasta nie pozwala nam ani na zaciągnięcie kredytu, ani na emisję obligacji, które pozwoliłyby nam przeznaczyć miliony złotych w remont tych budynków. Oczywiście, na tyle na ile to możliwe, realizujemy mniejsze remonty, które także wpływają na jakość życia mieszkańców. W tym roku MPGL realizuje remonty 14 klatek schodowych. Dodatkowo 5 klatek remontuje ekipa świętochłowickiego Centrum Integracji Społecznej.  W przyszłym planowanych jest jeszcze więcej remontów. Jest to niewątpliwy sukces, ponieważ takiego planu w historii MPGL jeszcze nie było.
Dodatkowo, niezwykle cieszy mnie fakt, że coraz częściej lokalni inwestorzy sami zaczynają remontować budynki. Doskonałym przykładem jest kamienica przy ul. Wyzwolenia, która w bardzo krótkim okresie czasu zmieniła całkowicie odmieniła wizerunek całej ulicy. Także na Lipinach można obserwować remont kamienicy na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Granicznej. Wierzę, że prywatne inwestycje dodatkowo napędzi decyzja o przekazaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul. Łagiewnickiej. Cieszę się, że inwestorzy coraz częściej decydują się wykładać swoje środki, by świętochłowickie kamienice znów odzyskały swój blask.

Obecnie przygotowywane są odpowiednie ekspertyzy. Mamy świadomość, że z jednej strony woda musi gdzieś uciekać, a z drugiej strony wiemy, że nie dociera ona do stawu. Problemy z brakiem wody w stawie mają związek z remontem alei Parkowej, kiedy to w wyniku działań ekipy remontowej woda, która się gromadziła po deszczu przestała zasilać staw. Mogę zdradzić, że wobec Skałki mamy dużo szersze plany, niż tylko te związane z przywróceniem sportów wodnych i na pewno nie pozwolimy, by woda ze stawu całkowicie zniknęła.

Pani Dyrektor Grela czujnie czuwa nad tym, aby pozyskać odpowiednie środki finansowe na ten cel. Okazuje się, że koszt wymiany całego płotu to ok. 70-80 tysięcy złotych. Dodatkowo przymierzamy się do remontu tutejszego boiska, dlatego zależy nam na tym, by te prace połączyć, co zmniejszy koszty całej inwestycji.

Obecna sytuacja finansowa miasta nie pozwala nam na wygospodarowanie funduszy na ten cel. O kwestiach ewentualnego dofinansowania fotowoltaiki będziemy rozmawiać zarówno z Wojewodą Śląskim, jak i z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju.

Przygotowujemy się do rozbudowy tego placu zabaw na początku 2021 roku.

Szansa jest duża. Na dzień dzisiejszy wiemy jedno – lokalizacja tej hali musi być na terenie OSiR Skałka. Decyzja już zapadła. Odpowiednia dokumentacja powstanie prawdopodobnie już w przyszłym roku, tak by hala została postawiona do końca 2023 roku. Wcześniej oczywiście przeprowadzimy odpowiednie konsultacje.

Nie jest to takie proste. Do tego, że warto zadbać o to miejsce, nie trzeba mnie przekonywać. Jednak według obecnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości odprowadzenia wody deszczowej bezpośrednio do jakichkolwiek zbiorników. Należy zbudować odpowiednią infrastrukturę, zakupić separatory, by woda nie zanieczyszczała stawów lub innych zbiorników. Na dzień dzisiejszy budżet nie przewiduje takiej inwestycji, jednak jestem przekonany, że przystępując do remontu ul. Bytomskiej zaczniemy właśnie od stworzenia odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która pozwoli nam utrzymać odpowiedni poziom wody w zbiorniku w lasku.

W ostatnim czasie przy szkole dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstał edukacyjny plac zabaw NIVEA. Chcemy także, aby w tym miejscu powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią, które byłoby zadaszone. W dalszej perspektywie mylimy o stworzeniu infrastruktury pod uprawianie sportów lekkoatletycznych – bieżna na 100 m, skocznia do skoku w dal czy rzutnia do rzucania kulą. Jedna oczywiście wszystko wiąże się z wydatkami, ale staramy się poszukiwać możliwości dofinansowania do tych projektów tak, aby infrastrukturę sportową w mieście móc stale poszerzać.

Obecnie nie ma żadnych planów odnośnie zagospodarowania stawu Wąwóz. Oczywiście cały czas dbamy, aby ten teren był dostępny dla mieszkańców, w tym wędkarzy.

Inwestycja remediacji stawu Kalina wraz z jego zagospodarowaniem idzie zgodnie z planem. Obecnie trwa etap projektowania i uzyskiwania wszystkich pozwoleń na budowę.

Za całość odpowiada konsorcjum firm REMEA i Menard, a inżynierem kontraktu jest firm Inwest Complex. W dobie obostrzeń odbywają się spotkania zdalne i uzgadniania jest m.in. technologia unieszkodliwiania osadów dennych. Już wiadomo, że w przyszłym roku na stawie pojawi się refuler. Maszyna zostanie przywieziona z Marsylii, gdzie sprawdziła się, zbierając 3500 m3 osadów. Konkretne prace budowlane mają rozpocząć się w wakacje 2021 roku i potrwać do 2023 roku.

Inne

W sprawie negocjacji ze spółdzielnią Perspektywa, dotyczących podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Wiktora Polaka, Spółka MPGL nie może być stroną  z uwagi na fakt zarządzania przy tej ulicy tylko jednym budynkiem, nr 24.

Jak Prezydent miasta deklaruję pomoc i proszę o spotkanie w tej sprawie. Proszę o kontakt sekretariatem w celu umówienia spotkania. 

Budynki stanowiące własność gminy, w tym znajdujące się w rejonie ulic Kochanowskiego i 1-go Maja będą sukcesywnie remontowane w ramach posiadanych przez Spółkę MPGL środków finansowych.

Utrzymanie czystości i przejezdności dróg w granicach administracyjnych Gminy Świętochłowice, w tym letnie oczyszczanie realizowane jest przez spółkę MPUK zgodnie z obowiązującym harmonogramem – począwszy od 01 marca 2022 r. do 31.10.2022 r.

W zależności od warunków atmosferycznych terminy realizacji tych zadań mogą zostać przesunięte. 

W przypadku gdyby zauważyli Państwo, że jakieś ulice lub chodniki nie są sprzątane prosimy o kontakt bezpośrednio z wykonawcą sprzątania, czyli MPUK.

W kwestii dotyczącej zalegającego gruzu, pozostałego po wyburzeniu garaży przy ul. Armii Krajowej sugeruję skierować zapytanie do właściciela/zarządcy tej nieruchomości. Miasto Świętochłowice nie było odpowiedzialne za te działania.

Obecnie mają Państwo możliwość zgłaszania usterek i kontaktu z Administracją za pomocą wielu kanałów. Na stronie www.mpglswietochlowice.pl znajduje się zakładka „Załatw sprawę”, gdzie można zgłosić i dokładnie opisać problem, z którym powinna się uporać Administracja. Z kolei w zakładce „kontakt” udostępnione zostały dedykowane numery telefonów, pod którymi dostępne są osoby służące pomocą.

Proszę pamiętać, że różnym sprawom nadawany jest inny priorytet, a szybkość reakcji zależy zarówno od skali problemu i możliwości, jakimi dysponuje Administracja w danym momencie. Inaczej traktowana jest wymiana żarówki, a inaczej remont dachu.

Od początku funkcjonowania ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał już łącznie 15 mln zł wsparcia (stan na 1.09.2020), z czego ponad 10 mln zł jest już na kontach osób, które złożyły stosowne wnioski.

Oczywiście świętochłowiccy przedsiębiorcy mogą się starać także o dodatkową pomoc pochodzącą z funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pomoc miasta jest kierowana wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, bez względu na to, której dzielnicy dotyczy. Obecnie skupiamy się na Lipinach, ale nie zapominamy o Zgodzie, Centrum, Piaśniakach czy Chropaczowie. Jesteśmy pewni, że działania, nawet te skoncentrowane na określonej dzielnicy, przyczyniają się do poprawy komfortu życia wszystkim mieszkańcom naszego miasta. I taki jest także projekt „Nowe Lipiny”, który przewiduje konkretne działania, kierowane do wszystkich mieszkańców Świętochłowic, a nie tylko mieszkańców samych Lipin. Jeżeli chodzi o remonty kamienic i klatek schodowych to przy planowaniu prac braliśmy pod uwagę lokalizacje budynków w różnych dzielnicach naszego miasta.

Prosimy pamiętać, że niektórych zgłaszanych spraw nie jesteśmy w stanie załatwić „od ręki”. Niektóre wymagają czasu i często także dodatkowych środków finansowych. Czasem mieszkańcy nie widząc konkretnego efektu, myślą, że temat nie został zauważony lub został zapomniany, a tak naprawdę każdy temat jest dla nas ważny i rozpatrywany. Dzięki serwisowi NaprawmyTo.pl udało się nam załatwić już blisko 500 spraw. I choć 260 zgłoszonych szkód z różnych przyczyn nie zostanie naprawionych, to kolejnych blisko 100 spraw jest obecnie w trakcie weryfikacji lub w toku załatwiania.

Jestem pewny skuteczności tego narzędzia. To właśnie ono pomaga w wielu drobnych sprawach, o których do tej pory często zapominano – załatane dziury, uprzątnięte dzikie wysypiska, naprawione place zabaw – to tylko nieliczne przykłady spraw, które dzięki platformie udało nam się szybko zlokalizować i otoczyć opieką.

Jeżeli chodzi o wnioski z przeprowadzonej ankiety dotyczącej Skałki, najwyżej oceniono funkcjonowanie kortów do squasha, boiska do piłki nożnej, basenu krytego oraz toru speedrowerowy. Natomiast najwięcej zastrzeżeń wzbudziły: tor rolkowy, skatepark, lodowisko oraz basen ekologiczny. Wśród infrastruktury rekreacyjnej wysoko ocenione zostały: siłownia pod chmurką, alejki spacerowe oraz plac zabaw. Poprawy wymagają natomiast toalety i przystań.

Jeżeli chodzi o planowaną rozbudowę Skałki, zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu ankietowym wskazała na potrzebę rozlokowania dodatkowych toalet, parkingu dla rowerów, hali widowisko-sportowej oraz całorocznego krytego boiska. Głosy sprzeciwu pojawiły się natomiast przy ewentualnej budowie na terenie „Skałki” pawilonu handlowo-usługowego.

W temacie ewentualnego wprowadzenia na terenie „Skałki” usług dodatkowo płatnych, ankietowani wskazali jako akceptowalną opłatę za parkowanie, natomiast za całkowicie nieakceptowalną opłatę za korzystanie z toalet. Pełne wyniki ankiety są dostępne na stronie www.

Wymiana pieców na ogrzewanie centralne jest dla mnie jednym z priorytetowych zadań, jakie zamierzam zrealizować. Jednak bez odpowiednich środków finansowych mam związane ręce. Obecnie jesteśmy na etapie prób pozyskania dofinansowania z dwóch źródeł: programu Metropolii i programu UE. Na ostatniej sesji Rady Miasta udało nam się zaktualizować plan gospodarki niskoemisyjnej.

Dążymy do termomodernizacji budynków należących do miasta. Pod koniec lipca br podpisaliśmy umowę na kompleksową termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 9 i gdy tylko uda nam się pozyskać odpowiednie dofinansowanie, z pewnością zajmiemy się kolejnymi budynkami.

Problem tzw. „kopciuchów” w naszym mieście był od lat bagatelizowany, choć mamy jeden z największych współczynników ilości lokali dogrzewanych piecami do ilości wszystkich posiadanych lokali. W Świętochłowicach jest ponad 10 tysięcy pieców na węgiel. Zakładając, że koszt wymiany jednego pieca to ok. 7 tys. zł, wartość projektu wymiany wszystkich „kopciuchów” wyniosłaby ok. 70 mln zł. W temacie projektu budowy infrastruktury ciepłowniczej, rozmawiamy nie tylko z dużymi graczami, takimi jak np. Tauron, ale także z mniejszymi podmiotami publicznymi i prywatnymi. Jednym z pomysłów jest wykorzystywanie biomasy w tzw. Gospodarce Obiegu Zamkniętego. Pomysł ten jest obecnie konsultowany z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Klimatu.

Sytuacja związana ze stanem wysokości wody w stawie na Skałce jest przez nas stale monitorowana. Prace, które wykonaliśmy do tej pory sprawiły, że nie odnotowujemy już znaczących spadków poziomu wody. Wspólnie z OSiR Skałka pracujemy obecnie nad rozwiązaniem, które nie tylko pozwoli nam utrzymać ten stan, ale pozwoli na to, by regularnie podnosił się stan wysokości wody, do poziomu, który umożliwi korzystanie ze stawu np. amatorom rowerków wodnych lub kajakarzom.

Niestety obecnie nie posiadamy środków na ich wyburzanie, a tym bardziej remont. Niemniej planujemy wyburzenie budynków, a w ich miejsce wstawić tzw. plomby, które mamy nadzieję poprawią w jakimś stopniu sytuację mieszkaniową w naszym mieście. Aby tego dokonać potrzebujemy sporych środków finansowych, o które staramy się w ramach programu Mieszkanie+.

Urząd Miejski w Świętochłowicach przygotował przedsięwzięcie pn. „Stworzenie systemu mikroretencji na terenie miasta Świętochłowice”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta, przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, suszom oraz minimalizacja zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

 Gmina przystąpi do realizacji projektu pilotażowego w zakresie utworzenia systemu mikroretencji na wybranych 5 obiektach użyteczności publicznej oraz innych budynkach. Instalacje będą obejmowały: zbiorniki na wodę deszczową o pojemności powyżej 10 m3, zasilanie, pompy do podlewania np. zieleni miejskiej, nowopowstałych zielonych dachów itp.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem i pozyskaniem finansowania.

Zaciągnięcie pożyczki spowoduje spłatę wcześniejszych kredytów oraz zmniejszenie kosztów finansowych zobowiązań wymagalnych, a co za tym idzie poprawa płynności finansowej szpitala miejskiego. Przeprowadzone zostało postępowanie ofertowe na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, w którym wygrała firma BFF Polska S.A. W zaciągniętym kredycie w 2012 roku za czasów rządów prezydenta Kostempskiego na kwotę 7,1 mln zł odsetki szpitala wynikające z umowy wynosiły 2,776 mln zł, zaś pożyczka zaciągnięta w tym roku na kwotę 7,5 mln zł będzie kosztowała (odsetki wynikające z umowy) szpital 2,289 mln – zatem koszt pożyczki mniejszej kwoty w 2012 roku jest wyższy od kosztu pożyczki w tym roku. Z całą stanowczością podkreślić należy, że nie ma planów prywatyzacji szpitala, co więcej w dobie epidemii koronawirusa szpital daje sobie dobrze radę z obecnie panującą sytuacją.

Za sprzątanie podwórek i klatek schodowych odpowiadają właściciele budynków. Nie wiem, jakie dokładnie lokalizacje ma Pani na myśli, ale jeżeli jest to teren zarządzany przez MPGL to oczywiście podejmiemy odpowiednie kroki. Jeżeli jednak teren, o który Pani pyta należy do jednej ze wspólnot mieszkaniowych, należy zwrócić się bezpośrednio do konkretnej wspólnoty mieszkaniowej.

Sytuacja związana z pandemią rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego 12 października podjęliśmy decyzję, że ograniczamy bezpośredni kontakt mieszkańców z urzędnikami. Namawiam zatem do załatwiania wszelkich spraw drogą elektroniczną – zarówno mailową, jak i przez ePUAP. Zachęcam również do zapoznania się z funkcjonalnościami naszej nowej strony internetowej. Oczywiście, gdy tylko sytuacja w kraju się ustabilizuje i wrócimy do bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Po pierwsze uważam, że posiadam bardzo kompetentnych zastępców. Zarówno Sławomir Pośpiech, jak i Adam Trzebinczyk spotykają się z mieszkańcami częściej ode mnie, więc jeżeli odsyłam ich do spotkań z Państwem, to dlatego, że jestem przekonany, że mają oni wystarczającą wiedzę, by się tymi tematami zajmować. W przypadku ul. Sudeckiej mówimy tak naprawdę o konflikcie z udziałem dwóch stron – mieszkańców i inwestora, gdzie miasto jest jedynie mediatorem. Spotykamy się w mieszkańcami ponieważ zależy nam, by obie strony sporu doszły w tej sprawie do porozumienia. Pamiętajmy, że nie możemy całego terenu, o który toczy się spór, wpisać jako użytek ekologiczny. Procedura ta jest nie tylko długotrwała, ale z naszej wiedzy wynika, że flora i fauna stawu Wąwóz nie jest wystarczająca, by móc traktować ten teren jako użytek ekologiczny. Niemniej nie pozwolę, by staw Wąwóz w jakikolwiek sposób ucierpiał w związku z tym konfliktem.

Nie zgadzam się z karaniem ogółu za wykroczenia jednostek. Uważam, że byłoby niesłuszne, by wszyscy musieli płacić podatek od zwierząt za to, że część właścicieli zwyczajnie nie potrafi zadbać o swoich pupili. Jako urząd miejski chcemy postawić na edukację, aby właściciele czworonogów nauczyli się dbać o wspólne dobro wszystkich mieszkańców. Chcielibyśmy, aby w mieście powstała odpowiednia infrastruktura, dlatego zachęcam, aby w ramach budżetu obywatelskiego składać wnioski np. na budowę wybiegów dla psów. Dzięki takim inicjatywom możemy wspierać się w realizacji działań służących nam wszystkim. Zależy mi, by do końca kadencji w każdej dzielnicy Świętochłowic powstał profesjonalny wybieg dla psów. Ponadto podatek od zwierząt to nie do końca racjonalne ekonomicznie rozwiązanie. Okazuje się bowiem, koszt utrzymania urzędników zajmujących się egzekwowaniem tego podatku przewyższa kwotę wpływów z jego tytułu. Nie zgadzam się z opinią, że tak brudnych Świętochłowic jeszcze nie było. Otóż były – w zeszłym roku, kiedy to naprawdę było widać, jak bardzo brakowało nam środków, by zapewnić odpowiednią opiekę.

O tym, jakie nowe profile będą uruchomiane decydują dyrektorzy szkół. To od nich zależy oferta i konkurencyjność szkoły. Dużo obiecuję sobie po pracach zespołu ds. wspierania skutecznych rozwiązań w funkcjonowaniu systemu edukacji w Świętochłowicach, który powołałem we wrześniu. Tworzą go bardzo energiczne osoby z wieloma pomysłami, dlatego wierzę, że coraz więcej ośmioklasistów będzie kontynuować naukę w naszym mieście.

Jeżeli chodzi o klasy kierunkowe, najlepiej pytać bezpośrednio dyrektorów konkretnych szkół ponadpodstawowych. Jeżeli chodzi o klasę chińską to ona rzeczywiście od 2016 roku cieszyła się dużym powodzeniem, natomiast w ostatnim roku chęć dołączenia do niej zgłosiło tylko 5 osób, dlatego klasa nie została uruchomiona. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w kolejnych latach klasa ponownie wróciła do „Kochana”. Rolą dyrektora szkoły, jest powalczyć o to, by wspomniane profile ponownie przywrócić i aby cieszyły się jak największym zainteresowaniem.

7 października podpisaliśmy umowę m.in. na utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych. Kompleksowy remont placówki potrwa do lutego 2021 r. Wierzę, że dzięki temu placówka stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna. Sam będę namawiał młodych ludzi, by planując ścieżkę swojej kariery postawili na specjalizację i konkretny „fach w ręku”.

Fakt, te donice zupełnie tam nie pasują. Szukamy najbardziej opłacalnego rozwiązania, by zastąpić je czymś innym. Donice oczywiście są ładne, a kwestia w jaki sposób je wykorzystamy jest jeszcze otwarta. Być może dużo lepiej sprawdzą się na Skałce.

Na dzień dzisiejszy nie mamy przygotowanych takich planów, jednak w perspektywie kolejnych lat chcemy takie mieszkania stworzyć i zadbać, aby były dostosowane do wszystkich – niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Pytanie, w jakiej formule – czy ma to być ekstraliga, czy niższa liga czy ma to być szkółka żużlowa czy mini żużel. Na ten temat rozmawiam zarówno z prezesem Sichmą, jak i z trenerem Basem, którzy trzymają rękę na pulsie. Są pewne działania w tym temacie, których nie możemy przyspieszyć. Przy wykorzystaniu naszych wodociągów udało nam się do tej pory m.in. udrożnić odwodnienie. Od 40 lat nie zaglądano do tej infrastruktury. Dziś wiemy, że to odwodnienie działa i przyczynia się do tego, że w końcu nie broczy się w wodzie.

Zwrócimy się do zakładu kamieniarskiego z zapytaniem ofertowym na wycenę naprawy tego uszkodzenia. Po uzyskaniu wyceny podejmiemy decyzję, czy możliwości finansowe miasta pozwolą na realizację tej inwestycji. Jeżeli będzie to wymagało większych nakładów finansowych zwrócę się do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o środki na naprawę pomnika.

Wykonanie odpowiednich podpór, wywóz gruzu oraz uporządkowanie terenu planujemy przeprowadzić do końca tego roku. Z uwagi na różnice poziomów w granicy działek Kościelna 23 (MPGL) – Kościelna 21 (własność prywatna) zaleceniem Inspektora Nadzoru Budowlanego należy od strony ul. Kościelnej 23 wyrównać górne warstwy cegły, usunąć luźne cegły oraz zostawić ścianki poprzeczne i uformować je w trójkąty oporowe. Pozostałość należy zutylizować. Mur wolnostojący od strony ul. Kościelnej 21 pełni funkcję ogrodzenia – wspiera się o tylne ściany wyburzonych komórek. Na ten moment gruzowisko oznakowane jest taśmą ostrzegawczą oraz tablicami ostrzegawczymi. Trwają prace nad wybieraniem całych cegieł, które zostaną wykorzystane do wymurowania ścianek oporowych, dzięki czemu zachowamy stabilizację muru granicznego z posesją przy ul. Kościelnej 21. Prace odbywają się ręcznie, nie odbywają się jednak codziennie ze względu na dużą ilość awarii i usterek realizowanych na bieżąco.

Teren który nie jest ogrodzony nie jest terenem w którym można wszędzie i wszystko robić. Od czasu do czasu organizowane są na Ajsce różnego rodzaju zawody sportowe, jednak prywatne korzystanie z hałd bez odpowiedniej zgody jest zabronione. Ajska jest terenem bardzo specyficznym i wymaga aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni i właśnie to chcemy zrobić w najbliższym czasie. Dodatkowo zależy nam, aby w rejonie Ajski i rzeczki Lipinki powstał użytek ekologiczny Dolina Lipinki.

Przypuszczam, że pytanie dotyczy wywozu śmieci przez MPUK. Zalegające śmieci, gabaryty, podrzucony gruz w mieście wywozi MPUK – Zakład Oczyszczania Miasta Zakład Oczyszczania Miasta, który zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Świętochłowice.

Sprawa została przekazana do odpowiedniej komórki. Przy tej okazji zachęcam do zgłaszanie wszystkich problemów za pomocą serwisu NaprawmyTo.pl, gdzie wszystkie sprawy trafiają bezpośrednio do najbardziej zaangażowanych komórek Urzędu Miejskiego tak aby móc właściwie i szybko zareagować.

Decyzję o przemianowaniu na covidowe niektórych oddziałów szpitala powiatowego została nam narzucono z Ministerstwa Zdrowia poprzez wojewodę śląskiego. Zgodnie z wytycznymi zostały przygotowane blisko 100 miejsc dla osób zakażonych koronawirusem w tym 5 z respiratorami. Osobiście uważam, że to dobra decyzja, dzięki której nasi mieszkańcy, zakażeni na COVID-19 nie będą wywożeni do innych miast. Mają zapewnioną opiekę medyczną na miejscu, a pamiętajmy, że w najgorszym okresie codziennie przybywało kilkudziesięciu nowych zakażonych, którzy mogli liczyć na szpital w Piaśnikach.

Sprawa wraków samochodowych jest niestety bardziej skomplikowana niż mogłoby się nam wydawać. Przede wszystkim miasto może podjąć jakiekolwiek działania, jeżeli taki samochód znajduje się na terenie miejskim lub na drodze publicznej. Niestety bardzo często samochody takie zalegają na parkingach, które należą do różnych spółdzielni.

Jeżeli zauważymy taki wrak to należy zgłosić to do Straży Miejskiej lub poprzez platformę NaprawmyTo.pl. Dotychczas (stan na 1 grudnia 2020r.) takich zgłoszeń było blisko 50 i połowa z nich została już rozwiązana poprzez usuniecie pojazdu. Druga połowa to sprawy, które zostały przekazane do właścicieli terenów.