Zapytaj Prezydenta – odpowiedzi na pytania

Poznaj odpowiedzi na pytania zadane Prezydentowi Danielowi Begerowi w różnych sprawach związanych z miastem.

Możesz także zadać kolejne pytania kierując je poprzez formularz w zakładce Kontakt.

Drogi i infrastruktura

Aleja Parkowa została przebudowana w 2014 roku i wtedy też został wprowadzony ruch samochodowy na tej ulicy. W ubiegłym roku wprowadziłem zakaz zatrzymywania się aut wzdłuż Alei, co niewątpliwie ułatwiło kierowcom przemieszczanie się, zwłaszcza w zakresie poszukiwania miejsc parkingowych.

Jeżeli chodzi o zwiększenie ilości miejsc parkingowych, w tym roku postanowiliśmy udostępnić kierowcom teren obok tzw. „żwiroka”. Nowe miejsca parkingowe, które dzięki temu powstały, docelowo już tam zostaną, choć sam parking będzie wymagał jeszcze doinwestowania.

Mam nadzieję, że możliwości finansowe pozwolą na to, by Aleja Parkowa pełniła swoją funkcję rekreacyjną. Planujemy całkowicie zamknąć ruch na Alei Parkowej przy okazji remontu drogi od strony ogródków działkowych. Niestety nastąpi to nie wcześniej niż za 2-3 lata. Wszystkie te działania są realizowane w ramach projektu #ZaprojektujSkałkę.

Ulica Łagiewnicka w Chropaczowie to miejsce, które już wkrótce zyska nowy wygląd. Został przygotowany projekt funkcjonalno-użytkowy, który jest podstawą, aby ubiegać się o dofinansowanie na przebudowę tej ważnej dla miasta drogi.

Jesteśmy na etapie pozyskiwania funduszy na ten cel i już wkrótce wraz z Tramwajami Śląskimi przystąpimy do kompleksowej przebudowy drogi. 

Ulica Kościelna – podobnie jak inne ulice należące do Gminy, są sprzątane na bieżąco. Jeżeli uważa Pani, że jakiś konkretny rejon ulicy jest źle sprzątany to proszę o taki sygnał poprzez platformę www.NaprawmyTo.pl lub bezpośredni kontakt z MPUK www.mpuk.eu, który dba o czystość w naszym mieście.

Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Żołnierską jest elementem składowym większego projektu tzw. „Mijanki”. Już wkrótce zostaną przedstawione szczegóły dotyczące projektu i udostępniona wizualizacja wyglądu nowego skrzyżowania. Dodatkowo, jeśli pozwolą na to wolne środki finansowe, rozważamy wprowadzenie oświetlenia pozwalającego na bardziej elastyczny ruch na wspomnianych ulicach.

Jeżeli chodzi o remont torowiska tramwajowego, zostaliśmy poinformowani, że Tramwaje Śląskie planują remont odcinka od Gazowni do „Mijanki” na lata 2021-22.

Na dzień dzisiejszy montaż ekranów akustycznych nie jest planowany, ale biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, będziemy wnioskować w Polskich Kolejach Państwowych o instalację takich ekranów.

Planowane jest założenie lampy LED-owej na budynku, które doświetli to miejsce.

Zjazd z DTŚ w ulicę Przemysłową to niewątpliwie jeden z naszych priorytetów. Tylko dzięki niemu jest możliwy rozwój strefy ekonomicznej w naszym mieście. Mamy kontakt z firmami, które są poważnie zainteresowane inwestycjami w naszym mieście, pod warunkiem, że zapewnimy im odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną, czyli właśnie wspomniany zjazd z DTŚ.

Zjazd zatem posłuży mieszkańcom nie tylko bezpośrednio, ale pozwoli także odpowiednio zagospodarować tereny inwestycyjne oraz stworzyć dodatkowe miejsca pracy.

Obecnie jesteśmy na etapie związanym z pozyskaniem funduszy na ten cel. Projekt funkcjonalno-użytkowy jest już gotowy.

Wybudowanie pełnej sygnalizacji wiążę się z dużymi nakładami finansowymi. Wybudowanie sygnalizacji uwzględnione zostało w projekcie przebudowy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach.

Niestety, teren o którym mowa należy do Spółdzielni, więc sami nie możemy podjąć natychmiastowych działań. Podczas najbliższego spotkania z prezesami wszystkich świętochłowickich spółdzielni mieszkaniowych, przekażę to pytanie prezesowi Woźniczce i będę monitorował ten temat.

Moim marzeniem jest, aby w jak najkrótszym okresie czasu zlikwidować ponad 10 000 „kopciuchów”, które działają na terenie naszego miasta. Będę robił wszystko, aby tak rzeczywiście się stało. Jeśli chodzi o ul. Średnią temat był już w zasadzie dograny ze spółką Tauron Ciepło, jednak prace projektowe zostały przerwane, a środki przełożyliśmy na rok następny. Jeżeli chodzi o decyzje w tej sprawie, nie bez znaczenia jest fuzja, jaką planuje spółka PGNiG. Do listopada mają potrwać negocjacje związane z przejęciem spółki Tauron Ciepło. Czekam na ich wynik, ponieważ chciałbym rozmawiać z osobami które rzeczywiście będą podejmować ostateczne decyzje w tej sprawie. Rozmowy o „osieciowaniu” Świętochłowic podjąłem już podczas moich rozmów w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Prezes Jerzy Kwieciński przedstawił pełną wolę współpracy w tym zakresie.

Mamy tak naprawdę dwie możliwości działania. Możemy narysować na drodze linię, która z jednej i z drugiej strony wyjazdu będzie uniemożliwiała parkowanie aut, jednak wtedy automatycznie stracimy dodatkowe miejsca do parkowania, których i tak w mieście jest stosunkowo mało. Innym rozwiązaniem jest ustawienie lustra, które pomagałoby przy wyjeździe zza budynku i ten wariant uważamy za najlepszy. Gdy tylko skosztorysujemy prace związane z montażem lustra, przystąpimy do działania.

Oświetleniem przy ul. Metalowców zarządza Tauron i to do tej spółki należą jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. Nie ukrywam, że przy okazji remontu ul. Metalowców weszliśmy w dobre relacje ze spółką i otrzymałem deklarację ze strony Tauronu, że do końca listopada oświetlenie ledowe zostanie zamontowane. Będziemy sprawę monitorować, by termin realizacji tego działania został dotrzymany.

Temat jest skomplikowany, a poziom jego skomplikowania wynika z faktu, że aby ruszyć z remontem ul. Wojska Polskiego na tym odcinku, należałoby podjąć prace nad naprawą całej kanalizacji. Mamy świadomość, że ulica jest bardzo zaniedbana jeżeli chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i pomimo, że mówimy tu o krótkim odcinku drogi, nie mamy w budżecie środków, by pokryć tak kosztowne prace. Mowa tu o kilku milionach złotych. Oczywiście jeżeli pojawi się możliwość skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania to przystąpimy do przygotowania odpowiedniego projektu.

Nie planujemy powrotu do przywrócenia kierunku w stronę ul. Bytomskiej. Wynika to z faktu, że zauważyliśmy iż zmiana kierunku ruchu znacząco wpłynęła na przepustowość w samym centrum miasta. Oczywiście monitorujemy sytuację na bieżąco i jeżeli nasze pierwsze spostrzeżenia potwierdzą się w kolejnych miesiącach to zostaniemy przy rozwiązaniu które mamy obecnie. Odrębną kwestią jest stworzenie takiego systemu ruchu drogowego w centrum, aby z jednej strony rzeczywiście można było bardzo sprawnie poruszać się po centrum, a z drugiej strony zapewnić jak najwięcej miejsc parkingowych. Mamy plany ,aby ujednolicić jednokierunkowość na drogach miedzy ul. Polną a ul. Dworcową, natomiast projekt ten wymaga jeszcze konsultacji z mieszkańcami. Mam nadzieję, że wspólnie znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować nas wszystkich.

Działka o której mowa nie należy niestety do miasta, więc możliwość ruchu z naszej strony jest ograniczona. Teren należy do spółdzielni mieszkaniowej. Na najbliższym spotkaniu z prezesami świętochłowickich spółdzielni mieszkaniowych poruszę ten temat, a następnie przekażę informację, co w tym temacie będzie można zrobić.

Budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej i to od członków wspólnoty zależy załatwienie tej sprawy. Udało nam się dowiedzieć, że ogół właścicieli nie podjął jeszcze decyzji, by zamontować nowe oświetlenie.

Sprawdzimy ten temat, a następnie zlecimy prace firmie zewnętrznej. Prosimy wszelkie usterki zgłaszać także poprzez portal „NaprawmyTo.pl” – dzięki temu rozwiązaniu każde zgłoszenie natychmiast trafia do odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego, a użytkownik może bacznie obserwować rozwój każdej sprawy.

Do połowy listopada spodziewamy się decyzji Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Zapewniam, że jak tylko otrzymamy pozytywną decyzję od razu ruszymy z przetargiem.

Temat jest dla mnie istotny, ponieważ sygnalizowany jest mi nie po raz pierwszy. W rejonie skrzyżowania prowadzone są już inne inwestycje i dopóki nie zostaną zakończone nie możemy decydować, by nie narazić miasta na niegospodarność. Pierwsze, co zrobimy to oczywiście wycięcie krzaków które w znacznym stopniu ograniczają widoczność i nie pozwalają bezpiecznie wyjeżdżać z ul. Stawowej.

Inwestycje

Opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę placu zabaw przy ulicy Kościelnej w dzielnicy Chropaczów. Realizacja planowana jest na początek 2021 roku.

Wydział Architektury zaakceptował plan rozpoczęcia robót. Projekt rozbudowy nie przewiduje jednak budowy siłowni pod chmurką, ale zachęcam do zgłaszania takiego projektu w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. obywatelskiego.

Urząd Miejski w Świętochłowicach zawarł umowę na „Przebudowę boiska i zaplecza rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10”. Przewidujemy rozpoczęcie prac jeszcze w 2021 roku.

W wrześniu 2020 roku został oddany do użytku nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

Mamy w planach utworzenie wybiegów dla psów w trzech różnych lokalizacjach, aby każdemu mieszkańcowi i jego pupilowi było „po drodze”. Konkretne lokalizacje będą jeszcze ustalone, dlatego polecam bacznie monitorować ten temat.

Jeden z wybiegów dla psów powstanie w ramach realizacji projektu oczyszczania i rewitalizacji stawu Kalina. Niestety, ze względu na niewystarczające środki finansowe, musieliśmy przenieść nasze plany w tym zakresie na kolejne lata.

Obecnie trwają rozmowy z projektantem i Polskim Związkiem Motorowym nad stworzeniem odpowiedniego projektu, który będzie odpowiadać żużlowcom, aby młodzi żużlowcy mogli rozpocząć swoje treningi na stadionie Skałka.

Piłkarze mogą już rozgrywać swoje mecze i treningi na obiekcie. Planujemy także otworzyć koronę stadionu tak, aby biegacze i rowerzyści mogli znów kręcić kółka.

W najbliższym czasie nie planujemy budowy dodatkowego boiska do piłki nożnej przy ulicy Śląskiej. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstało boisko przy tamtejszym placu zabaw. Skonsultujemy temat z mieszkańcami i wspólnie ustalimy czego brakuje, co trzeba naprawić i co można dodatkowo zrobić, by to boisko spełniło oczekiwania młodych miłośników piłki nożnej.

Kanalizacja wokół stadionu miejskiego została całkowicie udrożniona, co gwarantuje, że zarówno na torze, jak i na boisku nie tworzą się już kałuże.

Ajska stanowi wspaniały przykład jak przyroda wygrywa z działalnością człowieka. Miejsce, które kiedyś było wielką hałdą dziś jest pięknie zielone. Trwają prace, aby Ajska wraz z Doliną Lipinki zostały użytkiem ekologicznym. Następnie chcemy stworzyć w tym miejscu ścieżki przyrodnicze oraz przystosować teren pod wizyty mieszkańców, a także turystów. Marzy mi się, aby z pięknego rejonu stawu Ajska stworzyć coś na wzór Parku Gródek w Jaworznie.

Projekt będzie gotowy do połowy grudnia. Procedura przetargowa powinna ruszyć już w styczniu, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 roku. Mamy zatem cały rok, by wybrać wykonawcę i zrealizować cały harmonogram prac.

Obecnie teren jest wyceniany, tak by w pierwszym kwartale przyszłego roku mógł zostać wystawiony na sprzedaż. To jakie będzie jego zagospodarowanie zależy od tego, kto przystąpi do przetargu i będzie chciał tym terenem zarządzać.

Obecna sytuacja finansowa miasta nie pozwala nam ani na zaciągnięcie kredytu, ani na emisję obligacji, które pozwoliłyby nam przeznaczyć miliony złotych w remont tych budynków. Oczywiście, na tyle na ile to możliwe, realizujemy mniejsze remonty, które także wpływają na jakość życia mieszkańców. W tym roku MPGL realizuje remonty 14 klatek schodowych. W przyszłym planowanych jest jeszcze więcej remontów. Jest to niewątpliwy sukces, ponieważ takiego planu w historii MPGL jeszcze nie było. Dodatkowo, niezwykle cieszy mnie fakt, że coraz częściej lokalni inwestorzy sami zaczynają remontować budynki. Doskonałym przykładem jest kamienica przy ul. Wyzwolenia, która w bardzo krótkim okresie czasu zmieniła całkowicie odmieniła wizerunek całej ulicy. Także na Lipinach można obserwować remont kamienicy na skrzyżowaniu ul. Barlickiego i Granicznej. Wierzę, że prywatne inwestycje dodatkowo napędzi decyzja o przekazaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul. Łagiewnickiej. Cieszę się, że inwestorzy coraz częściej decydują się wykładać swoje środki, by świętochłowickie kamienice znów odzyskały swój blask.

Obecnie przygotowywane są odpowiednie ekspertyzy. Mamy świadomość, że z jednej strony woda musi gdzieś uciekać, a z drugiej strony wiemy, że nie dociera ona do stawu. Problemy z brakiem wody w stawie mają związek z remontem alei Parkowej, kiedy to w wyniku działań ekipy remontowej woda, która się gromadziła po deszczu przestała zasilać staw. Mogę zdradzić, że wobec Skałki mamy dużo szersze plany, niż tylko te związane z przywróceniem sportów wodnych i na pewno nie pozwolimy, by woda ze stawu całkowicie zniknęła.

Inne

Obecnie mają Państwo możliwość zgłaszania usterek i kontaktu z Administracją za pomocą wielu kanałów. Na stronie www.mpglswietochlowice.pl znajduje się zakładka „Załatw sprawę”, gdzie można zgłosić i dokładnie opisać problem, z którym powinna się uporać Administracja. Z kolei w zakładce „kontakt” udostępnione zostały dedykowane numery telefonów, pod którymi dostępne są osoby służące pomocą.

Proszę pamiętać, że różnym sprawom nadawany jest inny priorytet, a szybkość reakcji zależy zarówno od skali problemu i możliwości, jakimi dysponuje Administracja w danym momencie. Inaczej traktowana jest wymiana żarówki, a inaczej remont dachu.

Od początku funkcjonowania ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach otrzymał już łącznie 15 mln zł wsparcia (stan na 1.09.2020), z czego ponad 10 mln zł jest już na kontach osób, które złożyły stosowne wnioski.

Oczywiście świętochłowiccy przedsiębiorcy mogą się starać także o dodatkową pomoc pochodzącą z funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pomoc miasta jest kierowana wszędzie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, bez względu na to, której dzielnicy dotyczy. Obecnie skupiamy się na Lipinach, ale nie zapominamy o Zgodzie, Centrum, Piaśniakach czy Chropaczowie. Jesteśmy pewni, że działania, nawet te skoncentrowane na określonej dzielnicy, przyczyniają się do poprawy komfortu życia wszystkim mieszkańcom naszego miasta. I taki jest także projekt „Nowe Lipiny”, który przewiduje konkretne działania, kierowane do wszystkich mieszkańców Świętochłowic, a nie tylko mieszkańców samych Lipin. Jeżeli chodzi o remonty kamienic i klatek schodowych to przy planowaniu prac braliśmy pod uwagę lokalizacje budynków w różnych dzielnicach naszego miasta.

Prosimy pamiętać, że niektórych zgłaszanych spraw nie jesteśmy w stanie załatwić „od ręki”. Niektóre wymagają czasu i często także dodatkowych środków finansowych. Czasem mieszkańcy nie widząc konkretnego efektu, myślą, że temat nie został zauważony lub został zapomniany, a tak naprawdę każdy temat jest dla nas ważny i rozpatrywany. Dzięki serwisowi NaprawmyTo.pl udało się nam załatwić już blisko 500 spraw. I choć 260 zgłoszonych szkód z różnych przyczyn nie zostanie naprawionych, to kolejnych blisko 100 spraw jest obecnie w trakcie weryfikacji lub w toku załatwiania.

Jestem pewny skuteczności tego narzędzia. To właśnie ono pomaga w wielu drobnych sprawach, o których do tej pory często zapominano – załatane dziury, uprzątnięte dzikie wysypiska, naprawione place zabaw – to tylko nieliczne przykłady spraw, które dzięki platformie udało nam się szybko zlokalizować i otoczyć opieką.

Jeżeli chodzi o wnioski z przeprowadzonej ankiety dotyczącej Skałki, najwyżej oceniono funkcjonowanie kortów do squasha, boiska do piłki nożnej, basenu krytego oraz toru speedrowerowy. Natomiast najwięcej zastrzeżeń wzbudziły: tor rolkowy, skatepark, lodowisko oraz basen ekologiczny. Wśród infrastruktury rekreacyjnej wysoko ocenione zostały: siłownia pod chmurką, alejki spacerowe oraz plac zabaw. Poprawy wymagają natomiast toalety i przystań.

Jeżeli chodzi o planowaną rozbudowę Skałki, zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu ankietowym wskazała na potrzebę rozlokowania dodatkowych toalet, parkingu dla rowerów, hali widowisko-sportowej oraz całorocznego krytego boiska. Głosy sprzeciwu pojawiły się natomiast przy ewentualnej budowie na terenie „Skałki” pawilonu handlowo-usługowego.

W temacie ewentualnego wprowadzenia na terenie „Skałki” usług dodatkowo płatnych, ankietowani wskazali jako akceptowalną opłatę za parkowanie, natomiast za całkowicie nieakceptowalną opłatę za korzystanie z toalet. Pełne wyniki ankiety są dostępne na stronie www.

Wymiana pieców na ogrzewanie centralne jest dla mnie jednym z priorytetowych zadań, jakie zamierzam zrealizować. Jednak bez odpowiednich środków finansowych mam związane ręce. Obecnie jesteśmy na etapie prób pozyskania dofinansowania z dwóch źródeł: programu Metropolii i programu UE. Na ostatniej sesji Rady Miasta udało nam się zaktualizować plan gospodarki niskoemisyjnej.

Dążymy do termomodernizacji budynków należących do miasta. Pod koniec lipca br podpisaliśmy umowę na kompleksową termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 9 i gdy tylko uda nam się pozyskać odpowiednie dofinansowanie, z pewnością zajmiemy się kolejnymi budynkami.

Problem tzw. „kopciuchów” w naszym mieście był od lat bagatelizowany, choć mamy jeden z największych współczynników ilości lokali dogrzewanych piecami do ilości wszystkich posiadanych lokali. W Świętochłowicach jest ponad 10 tysięcy pieców na węgiel. Zakładając, że koszt wymiany jednego pieca to ok. 7 tys. zł, wartość projektu wymiany wszystkich „kopciuchów” wyniosłaby ok. 70 mln zł. W temacie projektu budowy infrastruktury ciepłowniczej, rozmawiamy nie tylko z dużymi graczami, takimi jak np. Tauron, ale także z mniejszymi podmiotami publicznymi i prywatnymi. Jednym z pomysłów jest wykorzystywanie biomasy w tzw. Gospodarce Obiegu Zamkniętego. Pomysł ten jest obecnie konsultowany z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Klimatu.

Sytuacja związana ze stanem wysokości wody w stawie na Skałce jest przez nas stale monitorowana. Prace, które wykonaliśmy do tej pory sprawiły, że nie odnotowujemy już znaczących spadków poziomu wody. Wspólnie z OSiR Skałka pracujemy obecnie nad rozwiązaniem, które nie tylko pozwoli nam utrzymać ten stan, ale pozwoli na to, by regularnie podnosił się stan wysokości wody, do poziomu, który umożliwi korzystanie ze stawu np. amatorom rowerków wodnych lub kajakarzom.

Niestety obecnie nie posiadamy środków na ich wyburzanie, a tym bardziej remont. Niemniej planujemy wyburzenie budynków, a w ich miejsce wstawić tzw. plomby, które mamy nadzieję poprawią w jakimś stopniu sytuację mieszkaniową w naszym mieście. Aby tego dokonać potrzebujemy sporych środków finansowych, o które staramy się w ramach programu Mieszkanie+.

Urząd Miejski w Świętochłowicach przygotował przedsięwzięcie pn. „Stworzenie systemu mikroretencji na terenie miasta Świętochłowice”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta, przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, suszom oraz minimalizacja zjawiska miejskiej wyspy ciepła.

 Gmina przystąpi do realizacji projektu pilotażowego w zakresie utworzenia systemu mikroretencji na wybranych 5 obiektach użyteczności publicznej oraz innych budynkach. Instalacje będą obejmowały: zbiorniki na wodę deszczową o pojemności powyżej 10 m3, zasilanie, pompy do podlewania np. zieleni miejskiej, nowopowstałych zielonych dachów itp.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem i pozyskaniem finansowania.

Zaciągnięcie pożyczki spowoduje spłatę wcześniejszych kredytów oraz zmniejszenie kosztów finansowych zobowiązań wymagalnych, a co za tym idzie poprawa płynności finansowej szpitala miejskiego. Przeprowadzone zostało postępowanie ofertowe na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, w którym wygrała firma BFF Polska S.A. W zaciągniętym kredycie w 2012 roku za czasów rządów prezydenta Kostempskiego na kwotę 7,1 mln zł odsetki szpitala wynikające z umowy wynosiły 2,776 mln zł, zaś pożyczka zaciągnięta w tym roku na kwotę 7,5 mln zł będzie kosztowała (odsetki wynikające z umowy) szpital 2,289 mln – zatem koszt pożyczki mniejszej kwoty w 2012 roku jest wyższy od kosztu pożyczki w tym roku. Z całą stanowczością podkreślić należy, że nie ma planów prywatyzacji szpitala, co więcej w dobie epidemii koronawirusa szpital daje sobie dobrze radę z obecnie panującą sytuacją.

Za sprzątanie podwórek i klatek schodowych odpowiadają właściciele budynków. Nie wiem, jakie dokładnie lokalizacje ma Pani na myśli, ale jeżeli jest to teren zarządzany przez MPGL to oczywiście podejmiemy odpowiednie kroki. Jeżeli jednak teren, o który Pani pyta należy do jednej ze wspólnot mieszkaniowych, należy zwrócić się bezpośrednio do konkretnej wspólnoty mieszkaniowej.

Sytuacja związana z pandemią rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego 12 października podjęliśmy decyzję, że ograniczamy bezpośredni kontakt mieszkańców z urzędnikami. Namawiam zatem do załatwiania wszelkich spraw drogą elektroniczną – zarówno mailową, jak i przez ePUAP. Zachęcam również do zapoznania się z funkcjonalnościami naszej nowej strony internetowej. Oczywiście, gdy tylko sytuacja w kraju się ustabilizuje i wrócimy do bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Po pierwsze uważam, że posiadam bardzo kompetentnych zastępców. Zarówno Sławomir Pośpiech, jak i Adam Trzebinczyk spotykają się z mieszkańcami częściej ode mnie, więc jeżeli odsyłam ich do spotkań z Państwem, to dlatego, że jestem przekonany, że mają oni wystarczającą wiedzę, by się tymi tematami zajmować. W przypadku ul. Sudeckiej mówimy tak naprawdę o konflikcie z udziałem dwóch stron – mieszkańców i inwestora, gdzie miasto jest jedynie mediatorem. Spotykamy się w mieszkańcami ponieważ zależy nam, by obie strony sporu doszły w tej sprawie do porozumienia. Pamiętajmy, że nie możemy całego terenu, o który toczy się spór, wpisać jako użytek ekologiczny. Procedura ta jest nie tylko długotrwała, ale z naszej wiedzy wynika, że flora i fauna stawu Wąwóz nie jest wystarczająca, by móc traktować ten teren jako użytek ekologiczny. Niemniej nie pozwolę, by staw Wąwóz w jakikolwiek sposób ucierpiał w związku z tym konfliktem.

Nie zgadzam się z karaniem ogółu za wykroczenia jednostek. Uważam, że byłoby niesłuszne, by wszyscy musieli płacić podatek od zwierząt za to, że część właścicieli zwyczajnie nie potrafi zadbać o swoich pupili. Jako urząd miejski chcemy postawić na edukację, aby właściciele czworonogów nauczyli się dbać o wspólne dobro wszystkich mieszkańców. Chcielibyśmy, aby w mieście powstała odpowiednia infrastruktura, dlatego zachęcam, aby w ramach budżetu obywatelskiego składać wnioski np. na budowę wybiegów dla psów. Dzięki takim inicjatywom możemy wspierać się w realizacji działań służących nam wszystkim. Zależy mi, by do końca kadencji w każdej dzielnicy Świętochłowic powstał profesjonalny wybieg dla psów. Ponadto podatek od zwierząt to nie do końca racjonalne ekonomicznie rozwiązanie. Okazuje się bowiem, koszt utrzymania urzędników zajmujących się egzekwowaniem tego podatku przewyższa kwotę wpływów z jego tytułu. Nie zgadzam się z opinią, że tak brudnych Świętochłowic jeszcze nie było. Otóż były – w zeszłym roku, kiedy to naprawdę było widać, jak bardzo brakowało nam środków, by zapewnić odpowiednią opiekę.

O tym, jakie nowe profile będą uruchomiane decydują dyrektorzy szkół. To od nich zależy oferta i konkurencyjność szkoły. Dużo obiecuję sobie po pracach zespołu ds. wspierania skutecznych rozwiązań w funkcjonowaniu systemu edukacji w Świętochłowicach, który powołałem we wrześniu. Tworzą go bardzo energiczne osoby z wieloma pomysłami, dlatego wierzę, że coraz więcej ośmioklasistów będzie kontynuować naukę w naszym mieście.

Jeżeli chodzi o klasy kierunkowe, najlepiej pytać bezpośrednio dyrektorów konkretnych szkół ponadpodstawowych. Jeżeli chodzi o klasę chińską to ona rzeczywiście od 2016 roku cieszyła się dużym powodzeniem, natomiast w ostatnim roku chęć dołączenia do niej zgłosiło tylko 5 osób, dlatego klasa nie została uruchomiona. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w kolejnych latach klasa ponownie wróciła do „Kochana”. Rolą dyrektora szkoły, jest powalczyć o to, by wspomniane profile ponownie przywrócić i aby cieszyły się jak największym zainteresowaniem.

7 października podpisaliśmy umowę m.in. na utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych. Kompleksowy remont placówki potrwa do lutego 2021 r. Wierzę, że dzięki temu placówka stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna. Sam będę namawiał młodych ludzi, by planując ścieżkę swojej kariery postawili na specjalizację i konkretny „fach w ręku”.

Fakt, te donice zupełnie tam nie pasują. Szukamy najbardziej opłacalnego rozwiązania, by zastąpić je czymś innym. Donice oczywiście są ładne, a kwestia w jaki sposób je wykorzystamy jest jeszcze otwarta. Być może dużo lepiej sprawdzą się na Skałce.

Na dzień dzisiejszy nie mamy przygotowanych takich planów, jednak w perspektywie kolejnych lat chcemy takie mieszkania stworzyć i zadbać, aby były dostosowane do wszystkich – niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Pytanie, w jakiej formule – czy ma to być ekstraliga, czy niższa liga czy ma to być szkółka żużlowa czy mini żużel. Na ten temat rozmawiam zarówno z prezesem …, jak i z trenerem Basem, którzy trzymają rękę na pulsie. Są pewne działania w tym temacie, których nie możemy przyspieszyć. Przy wykorzystaniu naszych wodociągów udało nam się do tej pory m.in. udrożnić odwodnienie. Od 40 lat nie zaglądano do tej infrastruktury. Dziś wiemy, że to odwodnienie działa i przyczynia się do tego, że w końcu nie broczy się w wodzie.