Hejnał Świętochłowic

Hejnał miasta Świętochłowice skomponowany został przez Adama Wesołowskiego.

Hejnał został skomponowany w styczniu 2013 roku, a jego inspiracją stał się motyw zaczerpnięty z najstarszego zachowanego zabytku muzycznego związanego z miastem – Oratorium Św. Jana Chrzciciela z roku 1924, autorstwa Ks. Roberta Gajdy. Ten krótki motyw został poddany przekształceniom rytmicznym, a następnie rozwinięty harmonicznie i melodycznie.

Hejnał podzielony jest wewnętrznie na trzy krótkie ogniwa muzyczne: pierwsze zdanie „zapowiadające” to pierwsze cztery takty; kolejne ogniwo (siedem taktów) stanowi rozwinięcie myśli muzycznej zakończonej kulminacją w takcie dziesiątym oraz trzecie zdanie „kończące” hejnał stanowi przypomnienie myśli początku z krótką kadencją finalną.