Straż Miejska

Dane kontaktowe

Komendant Bogdan Bednarek
ul. Katowicka 54a
Tel. 32 3491-971
sm@swietochlowice.pl

Zakres spraw

  1. Do podstawowego zakresu działania Straży Miejskiej należy prowadzenie spraw z zakresu  ochrony porządku publicznego na terenie Miasta.
  2. Straż Miejska działa w oparciu o Regulamin Straży Miejskiej w Świętochłowicach, nadany odrębnym Zarządzeniem.

Więcej informacji na temat Straży Miejskiej znajduje się w zakładce Bezpieczeństwo -> Straż Miejska.