Podatki i opłaty lokalne

Realizacja spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi odbywa się w Wydziale Finansowym – Referacie Podatków i Egzekucji Administracyjnej (ul. Katowicka 54 – wysoki parter, pok. 123-124).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 866 lub 867.

Katalog spraw:

 1. Sprawy związane z opłatami lokalnymi:
 1. Sprawy związane z podatkami od osób fizycznych:
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – pobierz wniosek
 • Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne – pobierz wniosek
 • Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby fizyczne
 1. Sprawy związane z podatkami od osób prawnych:
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Korekta deklaracji na podatek rolny – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne – pobierz wniosek
 • Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby prawne
 1. Sprawy związane z innymi podatkami:
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych – pobierz wniosek
 • Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji) – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych – pobierz wniosek
 • Interpretacja w zakresie prawa podatkowego
 • Stwierdzenie nadpłaty podatku
 • Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
 1. Sprawy związane z zaświadczeniami:
 • Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników
 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
 • Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości zbywającego
 • Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy