Zasłużeni dla Świętochłowic

Nagroda pn. „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” jest wyrazem uznania za działalność na rzecz Miasta. Nadawana jest osobom, przedsiębiorcom, a także organizacjom pozarządowym, szczególnie zasłużonym dla Świętochłowic, jego rozwoju, popularyzacji wiedzy, historii, których działalność w sferze gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej, sportowej, oświatowej, ochrony zdrowia wyróżnia Świętochłowice oraz przyczynia się do wzrostu promocji Miasta.

Upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są Prezydent Miasta Świętochłowice, Radni Rady Miejskiej w Świętochłowicach, organizacje pozarządowe działające na terenie Świętochłowic, przedsiębiorcy mający siedzibę w Świętochłowicach.

Prezydent Miasta Świętochłowice przyjmuje wnioski o przyznanie Nagrody wraz z uzasadnieniem, w terminie do 30 czerwca roku następnego. Ocenie podlegają dokonania kandydatów w roku, za który przyznawana jest Nagroda.

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z roku 2022:

  1. Firma DEMARKO
  2. Stowarzyszenie “Wszyscy Razem Wszyscy Równi”
  3. Trener Krzysztof Bas
  4. Radio Silesia

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z roku 2021:

  1. Damian Dąbrowski
  2. Restauracja “Prowent”
  3. Stowarzyszenie “Rowerowe Świętochłowice”

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z roku 2018

1. Helmut Książek
2. Ewa i Andrzej Mieszkowscy
3. Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji “Pro Fortalicium”
4. KENPOL Eugeniusz Krzywda
5. Joanna Roczniok
6. Radio FEST

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z roku 2017

1. Radio Piekary
2. Baterpol SA
3. KOZBUD GROUP Sp. z o. o.
4. Marian Piegza

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z roku 2016 

1. Jarosław Bełdowski
2. Ekoinstal
3. WOPR Świętochłowice
4. Dziennik Zachodni

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z roku 2015

1. Marcin Kindla
2. Paweł Waloszek
3. Arcelor Mittal
4. Delta Trans
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z roku 2014

1. Grzegorz Stachak
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. SOR – DREW
4. Miejski Klub Sportowy „Śląsk” Świętochłowice
5. Świętochłowicki Klub Sportowy „Naprzód Lipiny”

Laureaci Nagrody „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z roku 2013

1. Gerda Król
2. Herta Antończyk
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
4. Akademia Piłkarska „Tygryski”