Trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice

Tytuł projektu:
Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – trasy rowerowe drogą do  rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – Trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice

Źródło finansowania projektu:
Działanie 3.2. Infrastruktura Okołoturystyczna
Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura Okołoturystyczna/Podmioty Publiczne

Wartość projektu:
2.349.623,82 zł

Dofinansowanie:
614.191,66 zł, co stanowi 26,14 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • wykonano trasy rowerowe nr 4, 127, 127a, 130, 746, 747, 748, 750 o łącznej długości 15 km.
  • wykonano miejsca odpoczynku dla rowerzystów na trasach nr 4, 130, 746, 748, 750
  • oznakowano trasy rowerowe
  • wykonano małą architekturę (ławki i kosze na śmieci)

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 2011 r.