Prezydium Rady

Zbigniew Nowak

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Grudniok

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej