Prezydium Rady

Bartosz Karcz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Respondek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej