Wykaz rachunków bankowych

Urząd Miejski informuje, że mieszkańcy Świętochłowic mogą dokonywać wpłat należności pobieranych przez Urząd Miejski w Świętochłowicach bez dodatkowych kosztów w placówkach PKO BP na terenie całego kraju.

Uwaga!

Uiszczając opłaty za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew, oznaczyć rodzaj wpłaty (w przypadku podatków należy oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata) i starannie opisać dane wnoszącego opłatę.

Konta bankowe:

Gmina Świętochłowice
21 1020 2313 0000 3802 0574 5692

Urząd Miejski – Dochody
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Urząd Miejski – Wydatki
13 1020 2313 0000 3402 0574 0503

Urząd Miejski – Dochody Skarbu Państwa
21 1020 2313 0000 3602 0574 0552

Urząd Miejski – Odpady komunalne
26 1020 2313 0000 3402 0574 0560
(dotyczy opłat za usługi dodatkowe: worki BIG-BAG, kontenery na wielkie gabaryty lub gruz)

Urząd Miejski – Sumy obce depozyty
73 1020 2313 0000 3602 0574 0586

Urząd Miejski – VAT rozliczenie
68 1020 2313 0000 3502 0574 0628

Urząd Miejski – Podatki i opłaty lokalne
08 1020 2313 0000 3802 0574 5635

Urząd Miejski – Opłata skarbowa
08 1020 2313 0000 3802 0574 5635

Biuro Ekologii zwraca się z prośbą, aby opłaty za odpady komunalne wnosić bezpośrednio na Indywidualne Rachunki Bankowe. W przypadku braku takiego numeru informację o nim można uzyskać pod numerami telefonu: 32 3491 884, 32 3491 882, bądź drogą elektroniczną: ego@swietochlowice.pl

Podział spraw:

opłata za:

- udzielenie informacji z ewidencji PESEL

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
21 1020 2313 0000 3602 0574 0552

opłaty za:
- karty wędkarskie,
- dziennik budowy,
- mandaty karne,
- zajęcie pasa drogowego,
- przejazd pojazdów nienormatywnych;
- holowanie pojazdów,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów.

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

działalność gospodarcza:
- koncesje alkoholowe,
- licencje,
- opłaty taxi,
- za zezwolenie na transport,
- za zaświadczenie na transport.

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

opłaty komunikacyjne :
- prawo jazdy,
- dowód rejestracyjny,
- egzamin z topografii,
- opłaty ewidencyjne.

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

podatek od środków transportowych

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
08 1020 2313 0000 3802 0574 5635

bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi

podatek od nieruchomości,
podatek rolny,
podatek leśny,
łączne zobowiązanie pieniężne.

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
08 1020 2313 0000 3802 0574 5635

bądź na nr rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi

opłata skarbowa

opłata skarbowa
PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
08 1020 2313 0000 3802 0574 5635

opłata za odpady komunalne

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
numer rachunku nadanego indywidualnie każdemu podatnikowi

opłata za odpady komunalne – usługi dodatkowe:
- worki BIG-BAG;
- kontenery na wielkie gabaryty lub gruz.

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
26 1020 2313 0000 3402 0574 0560

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego gruntów Gminy Świętochłowice oraz nabycia nieruchomości Gminy Świętochłowice

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego gruntów Skarbu Państwa oraz nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach
21 1020 2313 0000 3602 0574 0552

opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach 
70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Wpłaty depozytów i wadiów

PKO BP
Oddział w Świętochłowicach 
73 1020 2313 0000 3602 0574 0586