Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach

Tytuł projektu:
Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Wartość projektu:
891.695,54 zł

Dofinansowanie:
757 941,21 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Koncepcja e-Urzędu wnosi wiele nowych elementów do sposobu funkcjonowania urzędu administracji publicznej. E-urząd to urząd dostępny drogą elektroniczną, w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. W e-Urzędzie obsługa interesantów odbywa się na bieżąco. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, załatwienie i monitorowanie sprawy odbywa się zdalnie, wygodnie, bezpiecznie i terminowo, zgodnie z procedurami.

Zakres projektu obejmował budowę zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym (back-office). W ramach tej operacji został stworzony System Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Komponent Komunikacyjny do Portalu e-Usług zawierający Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Projekt docelowo zakłada przyłączenie do systemu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim), uzupełniającego e-Urząd i realizującego funkcjonalność front-office.

Dzięki programowi SEKAP w kwietniu 2008 roku do jednej sieci zostały podłączone 54 urzędy z terenu Województwa Śląskiego. W efekcie przedsiębiorcy i obywatele, nie wychodząc z domu, mogą załatwiać kilkanaście różnego rodzaju spraw urzędowych. Chodzi m.in. o meldunek, formalności związane z zakładaniem firmy, a także koncesje i zezwolenia. Co więcej, zainteresowani mogą kontrolować on-line przebieg załatwiania ich spraw przez urząd.

Projekt był realizowany w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej, Harcerskiej, Plebiscytowej oraz w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35.

Okres realizacji projektu:
Zakończenie realizacji projektu: 3 kwartał 2010 r.