Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia

Realizacja dotacji celowych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń odbywa się w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej (ul. Katowicka 54 – drugie piętro, pok. 310).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 349 18 46