Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia

Realizacja spraw związanych z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami odbywa się w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej (ul. Katowicka 54 – drugie piętro, pok. 310).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 846.

Katalog spraw:

  1. Sprawy związane ze stowarzyszeniami:
  • Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
  • Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
  1. Sprawy związane ze zgromadzeniami publicznymi i zbiórkami: