Działalność gospodarcza

ikonaRealizacja spraw związanych z działalnością gospodarczą odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich – Referacie Działalności Gospodarczej (ul. Katowicka 53).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 941 lub 871.

Potrzebne formularze: Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (link do pobrania).

Katalog spraw:

 1. Sprawy związane z działalnością gospodarczą:
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 • Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
 • Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
 1. Sprawy związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychpobierz wniosek
 • Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – pobierz wniosek
 • Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
 • Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych