Gminna Ewidencja Zabytków w Świętochłowicach

Dzielnica Centrum

Obiekty sakralne

Data budowy: 1889 – listopad 1891 r.
Projekt: Paul Jackisch
Inne informacje: styl neogotycki

Data budowy: 1901 r.
Projekt kościoła arch. Memminger;  plan budowy (adaptacja projektu), arch. V. Nixdorf
Inne informacje: styl neogotycki
Kościół wpisany do rejestru zabytków pod nr A/65/02

Obejmuje: Kaplica cmentarna

Obejmuje: Kaplica cmentarna oraz brama cmentarna

Brama cmentarna i furtka boczna zostały wykonane z kutego żelaza i osadzone w wysokim, neobarokowym, murowanym portalu. Na szczycie umieszczono płaskorzeźbę anioła oraz napis: „EGO SUM RESURRECTIO ET VITA”, co znaczy Jam jest zmartwychwstanie i życie. Całość zwieńczona jest kamiennym krzyżem o trójlistnie zakończonych ramionach. 

Obiekty użyteczności publicznej

Data budowy: 1897 r.
Wcześniejsze przeznaczenie: Dom dla sierot i starców zgromadzenia Sióstr Boromeuszek

Data budowy: 1907 r.
Projekt: Georg i Emil Zillmannowie
Pierwotne przeznaczenie: Budynek zarządu obszaru dworskiego Donnersmarcków i Urzędu Okręgowego
Wcześniejsze przeznaczenie:

 • od 1916 r. urząd gminy Świętochłowice;
 • w latach 1939-45 siedziba policji niemieckiej,
 • po 1945 r. komenda milicji, później policji.
 • od 2000 r. do 2014 r. nieużytkowany,
 • od 2014 po remoncie i przebudowie jako siedziba Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Data budowy: 1883 – 1884 r.
Pierwotne przeznaczenie: Szpital hutniczy
Obejmuje:

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy
 • Budynek w części południowej (Muzeum Powstań Śląskich) – pierwotnie pawilon chirurgiczny z salą operacyjną

Data budowy: 1903 – 1905 r.
Pierwotne przeznaczenie: Budynek szkolny

Data budowy: 1906 – 1907 r.
Pierwotne przeznaczenie: Budynek szkolny – działała tu Szkoła Kucharska,
Szkoła Gospodarstwa Domowego, później Szkoła Powszechna Nr I,

 • w latach 1948 – 1972 pierwsza w mieście średnia szkoła ogólnokształcąca i Liceum Medyczne,
 • po 1972 r. Szkoła Podstawowa Nr 3,
 • obecnie budynek mieszkalny.

Pierwotne przeznaczenie: willa mieszkalna dyrektora Huty Falva
Późniejsze przeznaczenie:

 • od 1945 żłobek
 • od XXI w. hotel “Willa Styl”

Data budowy: lata 30. XX wieku
Pierwotne przeznaczenie: Dom Związkowy parafii św. Piotra i Pawła z salą widowiskową,
Projekt: Jan Affa

 • w latach 1945 – 2006 przychodnia zdrowia

Pierwotne przeznaczenie: Dom gościnny (hotel, restauracja, ogród muzyczny)

 • w latach 1945 – 2006 przychodnia zdrowia
 • obecnie budynek mieszkalno-usługowy

Data budowy: 1897 r.
Pierwotne przeznaczenie: Generalna Dyrekcja Hut i Kopalń Księcia Donnersmarcka

 • w latach 50. XX wieku obiekt przebudowany na mieszkalny

Pierwotne przeznaczenie: Budynek administracyjny

 • od 1945 r. siedziba Urzędu Bezpieczeństwa
 • obecnie przychodnia lekarska

Pierwotne przeznaczenie: Willa 

 • dawniej Miejski Sztab Wojskowy
 • obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej

Data budowy: 1924 – 1925
Pierwotne przeznaczenie: siedziba Starostwa Powiatowego

 • od 1939 Urząd Gminy Miasta Świętochłowice

Data budowy: lata 20. XX wieku
Pierwotne przeznaczenie: Willa Martina – miejscowego przedsiębiorcy

 • dawniej Miejski Komitet PZPR
 • obecnie siedziba USC i wydziałów Urzędu Miejskiego

Data budowy: lata 20. XX wieku
Projekt: Witold Kłębkowski
Pierwotne przeznaczenie: Hala targowa

 • przebudowana w latach 90. XX w.

Data budowy: 1938 r.
Pierwotne przeznaczenie: Pawilon Ogrodu Jordanowskiego

 • obecnie Młodzieżowy Dom Kultury

Pierwotne przeznaczenie: Przedszkole na dawnym Osiedlu Grażyńskiego

Data budowy: 1881 r.
Pierwotne przeznaczenie: Szkoła Podstawowa nr 4

 • do 2012 r. Szkoła Podstawowa Nr 4
 • sala gimnastyczna z 1913 r. – pierwsza w gminie

Budynki mieszkalne i inne

Numery adresowe: 2-4, 5-5a, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32

Numery adresowe: 1, 4

Numery adresowe: 3, 6, 6a, 7, 8, 9, 9a, 11, 13, 14, 15-17, 16, 18, 20, 22, 29

Numery adresowe: 1, 3, 5, 7-9-11 oraz 6-8-10, 12-14-16, 18-20-22

Numery adresowe: 4, 5-5a-5b, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Numery adresowe: 1, 1a, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Numery adresowe: 2, 3, 6, 7

Numery adresowe: 1-3-5, 4-6-8, 10-12-14

Numery adresowe: 1-1a-1b-1c-1d-1e, 5, 7a-7b-7c-7d-7e, 9a-9b, 11a-11b oraz 6-6a

Numery adresowe: 1, 3-3a-3b, 4, 5 z oficyną, 6-6a, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12-12a, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33-33a, 36, 37 z oficyną, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57-57a, 59, 60, 62, 64, 65, 66-68, 67, 69, 71, 75, 76, 78/78a

Numery adresowe: 1, 4, 12, 14, 16-16a, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29-31

Numery adresowe: 2, 4, 6

Numery adresowe: 4-4a-4b, 7a-7b-7c, 8a-b-c-d-e-f, 9a-b-c, 11, 13, 15

Numery adresowe: 6

Numery adresowe: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13

Numery adresowe: 2-2a, 10/12, 3/5/7, 9/11, 13/15/17, 19/21/23, 25/27/29, 31/33/35, 14/16, 18/20/22, 24, 26/28/30, 26A/28A/30A, 32/34/36, 32A/34A, 38/40/42, 38A/40A, 37/39/41, 44/46/48, 50/52 

Numery adresowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Numery adresowe: 1, 1a, 2, 5

Numery adresowe: 1, 2, 4, 5

Numery adresowe: 5

Numery adresowe: 2

Numery adresowe: 1, 3, 4-6, 5, 7

Numery adresowe: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18

Numery adresowe: 6

Numery adresowe: 5-5a

Numery adresowe: 1, 3, 5

Numery adresowe: 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22-22a, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 51, 53, 57-57a, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Numery adresowe: 2, 6, 10, 12, 18, 19, 25

Obiekty techniki i architektura przemysłowa

Data budowy: kozłowa (1889-1891) i basztowa (1908)
Zespół dwóch wież wyciągowych szybów I i II dawnej kopalni „Polska”, wpisany do rejestru zabytków pod nr A/110/04

Teren d. Huty Florian pomiędzy linią kolejową a ul. Wojska Polskiego i Metalowców w skład którego wchodzą:

 • budynek laboratorium (ul. Hutnicza 2) – OZ 2.2 
 • zespół budynków administracyjnych, działu zarządzania majątkiem i służb remontowych – OZ 2.3
 • budynek służb energetycznych – OZ 2.4
 • budynek rozdzielni i nawijalni OZ 1.1
 • magazyn

Data budowy: 1909 r.
Projekt:  R. Lummert 

Wiadukt kolejowy ze zdobieniami

Wiadukt kolejowy ze zdobieniami

Fortyfikacje

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (II linia obrony)
zasypany w związku z kanalizowaniem Rawy

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (II linia obrony)

Krzyże, kapliczki, figury

obiekt współczesny,
figura przeniesiona z nieistniejącej kapliczki przy ul. Polnej na przełomie lat 70.-80.

przeniesiony w 1974 r. z kopca usytuowanego przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej z ul. Polną (w dawnym przebiegu)

znajduje się na placu przed kościołem pw. św. Piotra i Pawła

krzyż cmentarny na środku Nowego Cmentarza przy ul. Szpitalnej

krzyż cmentarny na środku Starego Cmentarza przy ul. Cmentarnej

krzyż cmentarny na środku Cmentarza ewangelickiego przy ul. Szpitalnej

Obszary zieleni chronionej

Park założony w 1908 r.,
Ogród Jordanowski w latach 30. XX w.

Cmentarz rzymsko-katolicki „Nowy”

Cmentarz rzymsko-katolicki „Stary”

Cmentarz ewangelicko-augsburski

Obszary chronione

Obszar wyznaczony ulicami Wyzwolenia, Bytomską, Katowicką, (wraz z obustronnymi pierzejami ulic) i Szpitalną; pierzeje ulicy Katowickiej od nr 47 do 75:

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Osiedle robotnicze przy ul. Metalowców 4-4a-4b, 7a-7b-7c, 8a-8b-8c8d-8e-8f, 9a-9b-9c i Hutniczej 1-1a-1b-1c-1d-1e, 5, 7a-7b-7c-7d-7e, 9a9b, 11a-11b :

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Osiedle robotnicze przy ul. Polaka 10/12, 3/5/7, 9/11, 13/15/17,
19/21/23, 25/27/29, 31/33/35, 14/16, 18/20/22, 24, 26/28/30, 26A/28A/30A, 32/34/36, 32A/34A, 38/40/42, 38A/40A, 37/39/41,
44/46/48, 50/52 I Cmentarnej 7-9-11, 6-8-10, 12-14-16, 18-20-22:

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Stanowiska archeologiczne

Stanowisko archeologiczne AZP 97-46/8 – w rejonie Drogowej Trasy
Średnicowej i stawu Martyn, w pobliżu granicy miasta z Rudą Śląską

Dzielnica Lipiny

Obiekty sakralne

Kościół wzniesiony w roku 1872, rozbudowany w roku 1887, neogotycki.
Budynek kościoła wpisany do rejestru zabytków pod nr A/411/13.

Organy i zespół witraży kościoła wpisane do rejestru zabytków.

Obiekty użyteczności publicznej

Data budowy: 1908 r.
Projekt: firma Overkott & Foehre z Wrocławia
Wcześniejsze przeznaczenie: 

 • Urząd Gminy Lipiny (do 1951)
 • Sąd Grodzki (1951 – 1960)
 • Przychodnia lekarska (1960 – 2006)

Przebudowany w 2010 roku.

Dom gościnny z salą widowiskową. 

Budynek straży pożarnej z salą gimnastyczną zbudowany w 1913 r. według projektu firmy Overkott & Foehre z Wrocławia

Dawna gospoda hutnicza i magazyn.
Obecnie nieużytkowany. 

Data budowy: 1904 – 1906
Przeznaczenie:

 • Szkoła Ludowa nr IV (1906 – 1951)
 • Szkoła Podstawowa nr 14 (1951 – 1977) 
 • Liceum Medyczne (1977 – 1994)
 • Szkoły prywatne, Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych (1997 – 2011)
 • Siedziba Stowarzyszenia św. Brata Alberta (2011 – 2017)
 • obecnie nieużytkowany

Przeznaczenie:

 • Katolicka Szkoła Ludowa nr V
 • Dziewczęca Szkoła nr 5 (1945 – 1951)
 • Szkoła Podstawowa nr 11 (1951 – 2001)
 • Gimnazjum nr 3
 • obecnie nieużytkowany

Data budowy: 1934
Budynek Ogrodu Jordanowskiego

Budynki mieszkalne i inne

Numery adresowe: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32-32c, 33, 37, 38, 43, 47/49, 48, 51-53-55

Numery adresowe: 2-2a, 3-3a-3b, 4-4a-4b, 5-5a-5b, 6-6a-6b, 8-8a-8b

Numery adresowe: 3, 14, 18, 20-20a, 21-21a,

Numery adresowe: 61, 63-65, 67, 71, 75, 77, 79, 80, 81/81a/, 82-84, 83, 86-88, 87-89, 90, 91, 92, 93, 94-96, 98, 99, 100, 102, 102a, 106, 108, 110, 112A-112B, 122-124, 136-138

Numery adresowe: 1-3, 11-11A-11B, 13, 17

Numery adresowe: 1-3, 5-7, 9-11, 2, 6

Numery adresowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Numery adresowe: 1, 2, 

Numery adresowe: 2, 4-6, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26, 28-30, 32-34, 36, 38, , 9-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27-29

Numery adresowe: 1-3, 5-7, 9, 4, 6-8, 10, 12-14

Numery adresowe: 2, 4, 6, 8, 10, 12/14

Numery adresowe: 10-10a,

Numery adresowe: 1, 3-5, 7, 4-6, 8-10

Numery adresowe: 2-2a, 3, 4, 6, 7, 10, 11

Numery adresowe: 1, 10

Numery adresowe: 11, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,25, 26, 30-30a

Numery adresowe: 7, 12, 14, 14a, 18, 20

Numery adresowe: 3, 5, 7 , 8, 10

Numery adresowe: 3,4, 6-6a, 7-7a

Obiekty techniki i architektura przemysłowa

Huta cynku „Silesia” powstała w latach 1858-1859 i należała do Śląskiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa Cynkowego. Kombinat obejmował m. in. huty cynku (w tym działające już wcześniej „Constantia” i „Gabor”,), które mieściły się na południe i na północ od dzisiejszej ulicy Chorzowskiej oraz walcownię, w której przetwarzano cynk hutniczy na blachę. Zaplecze walcowni zawierało halę produkcyjną, rozbudowaną na długości przeszło 150 m, dużą kotłownię, tartak z bednarnią, magazyn blachy cynkowej oraz łaźnię. Przez wiele lat walcownia w Lipinach była uważana za największą w Europie. W zespole walcowni zachowały się: hala produkcyjna (1858-1859 r.), kotłownia (1859 r.), magazyn blachy cynkowej (1862 r.), warsztat mechaniczny (1889 r.) oraz budynek siłowni elektrycznej (1912 r.) Kompleks walcowni stanowi najlepiej zachowany na terenie Polski zakład produkcyjny, związany z przetwórstwem cynku.

W ramach zespołu:

 • hala walcowni i maszynowi
 • kotłownia z kominem
 • warsztat mechaniczny
 • budynek pralni z rozdzielnią
 • budynek “starej” kubkowni
 • magazyn blach cynkowych
 • laboratorium
 • magazyn
 • budynek warsztatowy
 • budynek dawnej parowozowni
 • warsztat ślusarski
 • łaźnia
 • rozdzielnia (ul. Chorzowska 115)
 • budynek zarządu (ul. Chorzowska 109)
 • dawna łaźnia, szkoła i oratorium (ul. Chorzowska 114)

Obiekty dawnej kopalni „Matylda – Zachód”, obecnie siedziby firm.

W ramach zespołu:

 • warsztat (ul. Imieli 37)
 • kuźnia (ul. Imieli 35)
 • łaźnia (ul. Imieli 33)
 • cechownia (ul. Imieli 31)
 • maszynownia (ul. Imieli 41)
 • inne obiekty (ul Imieli 27 i 45)

Fortyfikacje

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (I linia obrony)
około 170 m  na południe od ul. Lotniczej

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (I linia obrony)
około 80 m  na północ od ul. Lotniczej

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (I linia obrony)

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (I linia obrony)

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (I linia obrony)
schron – magazyn amunicji

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (I linia obrony)
schron – komora łącznicowa

Krzyże, kapliczki, figury

znajduje się na placu przed kościołem pw. św. Augustyna

znajduje się na placu przed kościołem pw. św. Augustyna

krzyż cmentarny na środku cmentarza przy ul. Chorzowskiej

krzyż cmentarny na środku cmentarza przy ul. Barlickiego

krzyż przy cmentarzu przy ul. Barlickiego 15

Obszary zieleni chronionej

Cmentarz rzymsko – katolicki

Cmentarz rzymsko – katolicki

Obszary chronione

Osiedle robotnicze przy ul. Bocznej-Świerczyny:

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Osiedle robotnicze przy ul. Metalowców 4-4a-4b, 7a-7b-7c, 8a-8b-8c8d-8e-8f, 9a-9b-9c i Hutniczej 1-1a-1b-1c-1d-1e, 5, 7a-7b-7c-7d-7e, 9a9b, 11a-11b :

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Pierzeje ulicy Chorzowskiej od nr 61 do 114:

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Pierzeje ulicy Barlickiego od nr 1 do 55:

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Plac Słowiański:

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Dzielnica Chropaczów

Obiekty sakralne

Kościół zbudowany w 1912 roku w stylu neoromańskim wg projektu architekta Maksa Giemsy z Katowic. Wnętrze zostało zaprojektowane i wykonane przy współudziale architekta Johannesa Franciskusa Klompa z Dortmundu i rzeźbiarza Mathiasa Beule.
Budynek kościoła wpisany do rejestru zabytków pod nr A/152/05

Obiekty użyteczności publicznej

Starszy budynek – Szkoła Powszechna Nr II z salą gimnastyczną, zbudowana w latach 1905-1907 (po 1934 r. Nr III).
Nowszy budynek – Szkoła Powszechna Nr IV zbudowana w latach 1930-1934.

Urząd gminy Chropaczów; zaprojektowany i wzniesiony w roku 1912 przez budowniczego Nixdorfa ze Świętochłowic. Po 1951 r. przychodnia lekarska

Szkoła Powszechna Nr II zbudowana w 1898 r. (od 1907 r. Nr I). W latach 1951-1973 Szkoła Podstawowa Nr 15. Później Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna.

Dawna remiza strażacka.

Budynki mieszkalne i inne

Numery adresowe: 2, 5, 6, 7, 9

Numery adresowe: 2, 3a, 4, 5,5a, 6, 7, 8, 12

Numery adresowe: 3, 7

Numery adresowe: 4-4a, 6-6a, 8-8a

Numery adresowe: 1, 2, 3, 4, 5 a-h, 8, 10, 12, 16, 20-20a, 22, 24, 26 ,29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 52, 56, 58, 64, 72, 74 oraz 9-9a, 11, 13-13a, 15-15a, 21-21a, 23-23a, 25-25a

Numery adresowe: 1-1a, 7, 14, 16, 20, 22, 26,-26a, 28

Numery adresowe: 3-3a, 4-4a, 6-6a

Numery adresowe: 1, 3-3a-3b, 4-4a-4b, 5-5a-5b, 6-6a-6b, 7-7a-7b, 8-8a, 9, 9b, 10-10a-10b-10c, 11-11a, 12-12a-12b-12c, 13-13a, 14-14a, 15-15a-15b,

Numery adresowe: 3, 4, 6-6a, 7, 8

Numery adresowe: 2-2a, 4, 4a

Numery adresowe: 1, 2-2a-2b 

Numery adresowe: 1-1a

Numery adresowe: 1, 4, 5, 6

Numery adresowe: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Obiekty techniki i architektura przemysłowa

Zabudowa kopalni „Śląsk” (Schlesiengrube).

Fortyfikacje

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (II linia obrony)
przy granicy z Chorzowem

Krzyże, kapliczki, figury

Kapliczka przydrożna przy ulicy Bieszczadzkiej.

krzyż cmentarny na środku cmentarza przy ul. Armii Krajowej

krzyż przydrożny przy ul. Ostatniej

krzyż przydrożny przy ul. Górnej – za numerem 7

krzyż przy ul. Kościelnej między nr 29 i 31 
wpisany do rejestru zabytków ruchomych pod nr B/24/01

Obszary zieleni chronionej

Cmentarz rzymsko – katolicki

Założony w 1928 r. jako Ogród Odrodzenia (w rocznicę 10-lecia odzyskania niepodległości)

Obszary chronione

Osiedle robotnicze ul. Łagiewnicka 9-9a, 11, 13-13a, 15-15a, 21-21a, 23-23a, 25-25a, Średnia od nr 1 do 15, Węglowa 2-2a-2b :

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Pierzeje ulicy Łagiewnickiej od nr 1do 74 :

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Pierzeje ulic Kościelnej, Pileckiego, pl. Zawadzkiego:

 • układ urbanistyczny
 • kompozycje zieleni

Dzielnica Piaśniki

Obiekty sakralne

Kaplica przy Szpitalu Powiatowym, wpisana do rejestru zabytków pod nr A/245/09.

Obiekty użyteczności publicznej

Budynek Zarządu Śląskiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa
Cynkowego, bud. 1859r., po 1945 r. przedszkole

Budynek magazynowy przy Szpitalu Powiatowym – apteka

Budynki mieszkalne i inne

Numery adresowe: 69

Numery adresowe: 16, 30-32, 25, 27, 29, 31, 33

Fortyfikacje

obiekt Obszaru Warownego „Śląsk” (II linia obrony)

Krzyże, kapliczki, figury

krzyż przydrożny przy ul. Chorzowskiej przy kościele NSPJ

Obszary zieleni chronionej

Park założony w 1866 r. w otoczeniu zespołu budynków zarządu Śląskiej
Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa Cynkowego

Skwer położony przy ul. Chorzowskiej

Dzielnica Zgoda

Obiekty sakralne

Budowa: lata 30. XX w.,
Styl: modernizm,
Projektant: Jan Affa

Obiekty użyteczności publicznej

Budynek obecnego Centrum Kultury Śląskiej
Wcześniej: Dom Kultury „Metalowiec” ZUT „Zgoda”
Data budowy: 1953 – 1955
Styl: socrealizm
Projektanci: H. Buszko, A. Franta, J. Gottfried 

Budynek obecnego Zespołu Edukacja Wspomagającej
Wcześniej: Szkoła powszechna i gimnazjum
Data budowy: lata 30. XX wieku
Styl: funkcjonalizm

Budynek obecnego Przedszkola Nr 4
Data budowy: lata 30. XX wieku
Styl: funkcjonalizm

Budynek mieszkalny i usługowy

Budynki mieszkalne i inne

Numery adresowe: 2-2a, 3-3a, 4-4a, 5-5a, 6-6a, 8-8(a-e), 9-9(a-e)

Numery adresowe: 7, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 44

Numery adresowe: 2, 4, 5, 6

Numery adresowe: 10, 14, 20

Numery adresowe: 30-32, 34-36, 38-40

Numery adresowe: 22, 24, 26

Numery adresowe: 3, 6/8, 7/9/11, 10, 12/14, 19/21/23, 24A, 24B, 26, 32, 34, 40/42, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78,

Numery adresowe: 8, 11, 13

Obiekty techniki i architektura przemysłowa

Obiekty dawnej Huty „Zgoda”, późniejszych Zakładów Urządzeń Technicznych „Zgoda”:

 • oddział transportu
 • remiza zakładowej straży pożarnej

Krzyże, kapliczki, figury

krzyż przydrożny przy ul. Wojska Polskiego (w pobliżu ronda im. św. Jana Pawła II)

Obszary zieleni chronionej

Park znajdujący się w pobliżu budynku Centrum Kultury Śląskiej

Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Wiśniowej

Miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne

Brama Obozu Pracy na Zgodzie Miejsce pamięci ofiar obozu wraz z otoczeniem – lokalizacją Obozu Pracy w Świętochłowicach – Zgodzie, wcześniej filii KL Auschwitz.