Przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granicy z Miastem Chorzów

Tytuł projektu:
„Przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granicy z Miastem Chorzów”
Źródło finansowania projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Priorytet VII. Transport
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Dofinansowanie:
Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, tj. około 1.662.970,45 złotych. Wartość projektu: 1.633.902,34 złotych.
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu obejmowały:
  • wymianę istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na nową w obrębie skrzyżowania z ulicą Bieszczadzką i ulica Korfantego i w obrębie skrzyżowania z ulica Bytomską,
  • wykonanie nakładki wyrównawczo – wzmacniającej nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granicy z Miastem Chorzów,
  • wymianę istniejącego zniszczonego krawężnika betonowego i kamiennego na nowy krawężnik betonowy,
  • wymianę istniejącej nawierzchni chodnika i wjazdów zlokalizowanych po stronie zabudowy o numerach parzystych na kostkę betonowa prefabrykowana,
  • wymianę istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej na nowa kostkę betonowa prefabrykowana,
  • wymianę istniejącej nawierzchni przystanku autobusowego oraz przystanku tramwajowego, na nową kostkę betonowa prefabrykowana,
  • wymianę istniejących studzienek ściekowych wraz z wpustami deszczowymi na nowe,
  • wymianę barierek drogowych zabezpieczających ruch pieszy na nowe,
  • wykonanie organizacji ruchu (oznakowanie tymczasowe na czas trwania budowy, oznakowanie docelowe)
Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 3 kwartał 2015 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 4 kwartał 2015 r.