Termomodernizacja budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu użyteczności publicznej.

Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje: przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych,  modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła, wymianę instalacji c.w.u., wymianę instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Okres realizacji zadania: 22.02.2017 r. – 31.03.2023 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 7 986 709,12 zł

Wysokość dofinansowania: 4 203 586,26 zł