Rimavska Sobota

Miasto Rimavska Sobota położone jest w południowej części Republiki Słowackiej, przy granicy węgierskiej. Rimavska Sobota liczy ok. 25.000 mieszkańców i jest miastem powiatowym. W obrazie gospodarczym miasta dominuje przemysł rolno-spożywczy. Największym zakładem przemysłowym w regionie i głównym pracodawcą jest kombinat spożywczy Taurus. Region zamieszkany jest przez liczną i aktywną mniejszość węgierską, która pielęgnuje swoją kulturę i tradycję.

W dniu 18 września 2004 roku podpisano w Świętochłowicach umowę o partnerstwie miast. Umowa zakłada współpracę w zakresie gospodarki, ekologii, oświaty, kultury, ale przede wszystkim koncentruje się na współpracy w zakresie realizacji projektów w ramach Unii Europejskiej. Miasto Rimavska Sobota jest miastem partnerskim węgierskiego miasta Tiszaujvaros, z którym Świętochłowice podpisały umowę o współpracy w marcu 2004 roku.