Strategiczna mapa hałasu

Strategiczna mapa hałasu dla ul. Bytomskiej oraz Drogowej Trasy Średnicowej (DW902) w Świętochłowicach – Opracowanie

Opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania, zapisu, przetwarzania i udostępniania danych.

Obszar opracowania obejmuje bufor terenu o szerokości 500 m położony po obu stronach odcinków dróg – drogi powiatowej na ul. Bytomskiej oraz Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) w Świętochłowicach. Ulica Bytomska od granicy miasta Bytom do skrzyżowania z ul. Dworcową, natomiast Drogowa Trasa Średnicowa od granicy miasta Chorzów do granicy miasta Ruda Śląska.