Dotacje na sport

Zgodnie z § 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/36/11 z dnia 16.02.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.

Termin składania wniosku upływa 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Punkcie Obsługi Mieszkańców do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty.

Aktualności:

  • Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu na 2022 rok – czytaj więcej