Dotacje na sport

Zgodnie z § 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/36/11 z dnia 16.02.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.

Termin składania wniosku upływa 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Punkcie Obsługi Mieszkańców do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty.

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej ogłasza, że przyznano dotacje klubom sportowym na realizację w 2021 roku zadania własnego Gminy pn. “Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świetochłowice”:

Zarządzenie Nr 74/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.02.2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2021 roku zadania własnego Gminy pn. “Tworzenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice” – czytaj więcej