Straż Pożarna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach znajduje się przy ul. Harcerskiej 16.

Kontaktować się można pod nr tel. 32 346 20 30.