Rada Młodzieżowa

Młodzieżową Radę Miejską w Świętochłowicach powołała Rada Miejska Uchwałą NR XXIV/197/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. Tworzy ją grupa młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, zorganizowanych w szkołach na terenie miasta. Jest to organ o charakterze inicjatywnym, konsultacyjnym i doradczym, mającym na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Rada powoływana jest na okres 2 letniej kadencji, w skład której wchodzi 21 członków. 

Prezydium

  • Przewodnicząca MRM –  Karolina Bakiera, 
  • Wiceprzewodniczący MRM – Jakub Piontek,
  • Sekretarz MRM – Paweł Skop, 

    Reprezentant MRM do prowadzenia portalu w mediach społecznościowych – Julia Swoboda.