Heiloo

Heiloo to pierwsze miasto partnerskie Świętochłowic. Pierwsze nieoficjalne kontakty zapoczątkowano jeszcze w latach 80 XX w. W wyniku nasilenia kontaktów, w 1993 roku podpisano oficjalną umowę o partnerstwie obydwu miast. Obecna współpraca między dwoma miastami rozwija się dynamicznie i dwutorowo. Z jednej strony współpraca ma charakter oficjalny, natomiast nie mniej ważne są kontakty nieoficjalne, przyjacielskie. W Świętochłowicach działa Towarzystwo Przyjaciół Heiloo natomiast w Heiloo istnieje Fundacja Stedenband Heiloo – Świętochłowice. Obie te organizacje umożliwiają lepsze poznanie się i utrzymują ze sobą aktywne, systematyczne kontakty. Miasto Heiloo leży w północnej części Holandii i aktualnie liczy ok. 22.000 mieszkańców. Heiloo silnie związane jest z sąsiednim dużym miastem Alkmar. Gospodarka miasta to przede wszystkim przemysł agrarny i lekki, w którym dominują małe i średnie firmy. Atrakcją turystyczną miasta są m.in. Wittte Kerkje (stary protestancki kościółek) oraz pałacyk Nijenburg.