Geodezja i mapy

Realizacja spraw związanych z geodezją, kartografią, ewidencją gruntów i budynków, numeracją porządkową budynków oraz podziałami nieruchomości odbywa się w Wydziale Geodezji i Kartografii pełniącym również funkcję Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ul. Katowicka 54 – pokoje 208-211).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924

Katalog spraw:

  1. Sprawy związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jako zadania z zakresu administracji rządowej:
  1. Sprawy z zakresu zadań własnych gminy:
  1. Wydawanie zaświadczeń:

Inne informacje:

  • terminy narad koordynacyjnych w 2024 roku (pobierz)
  • cennik opłat dot. zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pobierz)