Kultura i sport

Realizacja spraw związanych z kulturą i sportem odbywa się w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej (ul. Katowicka 54 – drugie piętro, pok. 310).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 846 lub 847.

Katalog spraw:

  1. Sprawy związane ze sportem:
  • Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych – pobierz wniosek
  • Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  • Wniosek o przyznanie nagrody dla sportowca za osiągnięcia sportowe – pobierz wniosek
  • Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera za osiągnięcia sportowe – pobierz wniosek