Przebudowa infrastruktury pasa drogowego ul. Topolowej w Świętochłowicach

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Inwestycja w swoich założeniach zakłada przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwodnienia drogi. Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Topolowej i Akacjowej. Inwestycja ma na celu podniesienie komfortu  użytkowania i bezpieczeństwa  użytkowników.

Okres realizacji zadania: 30.05.2022 r. – 30.11.2022 r.

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 859 973,16 zł

Wysokość dofinansowania: 858 045,18 zł