Udostępnianie rejestru cen nieruchomości

ikona

Udostępnianie rejestru cen nieruchomości (dla zarejestrowanych rzeczoznawców majątkowych).

Dla zarejestrowanych rzeczoznawców majątkowych przygotowana została funkcjonalność umożliwiająca bezpłatne przeglądanie rejestru cen nieruchomości (bez ujawnionych cen).

W tym celu należy złożyć wniosek o rejestrację. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail: gk@swietochlowice.pl. Po dokonanej rejestracji rzeczoznawca otrzymuje login i hasło.

W celu skorzystania z funkcjonalności należy przejść do geoportalu miasta Świętochłowice rozwinąć dostęp w trybie niepublicznym i wybrać moduł ,,Dane RCWiN”. Moduł umożliwia dokonanie opłaty po dokonaniu której ujawnione zostaną ceny wybranych nieruchomości i możliwy jest ich import.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy konta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)