Laa an der Thaya

Gminna Laa an der Thaya od 1999 r. jest miastem partnerskim Świętochłowic. Leży w północnej części Austrii, tuż przy granicy z Czechami. Miasto położone jest w odległości ok. 60 km od stolicy Austrii – Wiednia. Jest stosunkowo rozległą gminą o powierzchni ok. 73 km2, liczącą ok. 5 tys. mieszkańców i administracyjnie składa się z 5 dzielnic. Otoczone winnicami Laa leży w regionie znanym od stuleci z produkcji doskonałych trunków.

Oficjalne kontakty partnerskie miedzy naszymi miastami zapoczątkowano pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. W 2001 roku podpisano umowę o współpracy partnerskiej między Świętochłowicami a Laa an der Thaya. Dotychczasowa współpraca koncentruje się przede wszystkim na działaniach w zakresie kultury, sportu i turystyki. Systematycznie dochodzi do wzajemnych odwiedzin, koncertów orkiestr dętych oraz spotkań władz obydwu gmin.