Zgoda

Obszar dzisiejszej dzielnicy Świętochłowic – Zgody to dawne tereny rozległych, nie zamieszkałych borów stanowiących wtedy własność Bytomia. Pierwszą historyczną informację o tym kompleksie leśnym odnaleziono w dokumencie z 28 stycznia 1369 roku. Obszar ten w 1624 roku nazwano „Schwarzwaldem” czyli Czarnym Lasem. W 1740 roku ziemie dzisiejszych Świętochłowic zostały zajęte wraz z całym Śląskiem przez Prusy. Rok później utworzono powiat bytomski obejmujący także Czarny Las.

Ważne daty:

  • 1838 r. Początki Zgody to huta „Eintracht”, której założycielami  byli saski hrabia Detlev von Einsiedel i Franciszek Antoni Egells. Huta dała początek osadzie o tej samej nazwie, później osada ta przesuwała się w  stronę Świętochłowic.
  • 1883 r. Starania o budowę kościoła zakończyły się sukcesem 17 maja, gdy biskup wrocławski przyznał ośrodkowi duszpasterskiemu w Eintrachthuttte samodzielność parafialną pod wezwaniem  św. Józefa. Poświęcenie nowego kościoła odbyło się 2 lata później.
  • 1910 r. Urodziła się Helena Hoffmann, która podczas nowicjatu w 1929 roku przybrała imię Maria Dulcissima. Wiele chorowała, a swe cierpienia ofiarowywała w konkretnych intencjach, które się spełniały. Zmarła w wieku zaledwie 26 lat, a ponieważ za jej wstawiennictwem także po jej śmierci zdarzały się cudowne fakty w 1999 roku rozpoczęto postępowanie beatyfikacyjne tej niezwykłej zakonnicy, dumy współczesnej Zgody.
  • 1921 r. Władze powstańcze na wniosek mieszkańców i pracowników huty, dokonały zmiany niemieckiej nazwy zakładu i miejscowości na polską. Odtąd nazwę Eintracht zastąpiono polskim odpowiednikiem Zgoda.
  • 1922 r. Decyzją Rady Ambasadorów – Zgoda znalazła się w polskiej części Górnego Śląska i została włączona w skład nowo utworzonej gminy Nowy Bytom. Rok później dzielnica Zgoda posiadała własną ekspozyturę gminną, coraz bardziej też przesuwała się w stronę Świętochłowic.
  • 1925 r. Parafię Zgoda podzielono na dwie samodzielne parafie w Zgodzie i Nowym Bytomiu a 3 lata później osadę Zgoda z małymi koloniami Klary, Otylii, Fausta, Hugona i Drzymały wyłączono z gminy Nowy Bytom. Administracyjnie Zgoda stała się dzielnicą Świętochłowic 1 stycznia 1929 roku.
  • Schyłek lat 30. XX wieku to dalszy rozwój dzielnicy Zgoda jak i samej huty. Osiedle rozwija się w stronę centrum miasta w okolice nowego kościoła św. Józefa. W latach 1934 – 1935 wybudowano stadion sportowy (który w okresie powojennym dostosowano do potrzeb sportu żużlowego).
  • 1942 r. Założono obóz przymusowej pracy Eintrachthuttte. 2 lata później, gdy odczuwano zbliżający się koniec okupacji. Niemcy zlikwidowali obóz jeńców radzieckich, i ewakuowali część więźniów obozów koncentracyjnych. W styczniu 1945 roku zlikwidowano całkowicie podobóz Eintrachthuttte.
  • W nocy z 27 na 28 stycznia 1945 roku do Świętochłowic wkroczyły pierwsze oddziały armii radzieckiej.  Od stycznia do listopda działał Obóz Zgoda, w którym życie straciło nawet 2,5 tysięcy osób. W lutym 1945 roku przywrócono produkcję w hucie. 
  • W 1946 roku zakłady przemysłowe zostały upaństwowione. Huta Zgoda stała się jednym z ważniejszych zakładów przemysłu maszynowego w gospodarce Polski Ludowej. Weszła wówczas w skład zakładów przemysłu maszynowego i zmieniła nazwę na Zakłady Urządzeń Technicznych Zgoda (ZUT Zgoda). 8 stycznia 1949 roku zakończono budowę pierwszego silnika okrętowego dla Stoczni Gdańskiej w ZUT Zgoda.

Współczesna Zgoda od północy graniczy z Centrum i skrawkiem Piaśnik, od zachodu częściowo z Lipinami, na południu z Rudą Śląską (Chebziem, Nowym Bytomiem, Bykowiną, Kochłowicami oraz Nowym Wirkiem) natomiast od wschodu styka się z Chorzowem Batorym.